15-02-08

PS: PARTI SCANDALEUX

uyttendaele

De heer Marc Uyttendaele is advocaat en professor aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij is ook de echtgenoot van Laurette Onkelinx, die tot voor kort Minister van Justitie was en in de huidige regering verantwoordelijk is voor het Departement Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Alhoewel de twee eerst genoemde banen hem zeker geen hongerloon opleveren, is het feit dat hij het bed deelt met de betrokken Waalse socialistische dame, waarschijnlijk wel het meest financieel interessante in zijn leven.

Een kleine drie jaar geleden onthulde het weekblad Knack immers al dat deze “raadsman” opvallend veel overheidsopdrachten binnen haalde.  Hij pleitte niet alleen herhaaldelijk voor het Waals Gewest, het Brussels Gewest, een aantal ministeriële kabinetten en federale overheidsdiensten waar de PS de dienst uitmaakt(e), maar ook voor behoorlijk wat socialistische gemeentebesturen (o.m. Evere, Sint-Gillis, Nijvel, Itres en Hoey). 

Ik vond het dan ook nodig een aantal goed gerichte parlementaire vragen te stellen over de erelonen en onkosten die door de paarse regeringsleden tijdens de laatste legislatuur aan het kantoor van Marc Uyttendaele betaald werden.

Uit de antwoorden die ik ontving bleek dat tot einde 2006 de geliefde man van Laurette Onkelinx vanwege de federale kabinetten meer dan 300.000 euro had ontvangen.

Ik moet er aan toevoegen dat ik geen becijferd antwoord kreeg van de ministers Flahaut, Landuyt en Dewael en ook niet van staatssecretaris Tuybens.

Het is bovendien zo dat toen ik die vragen stelde, er nog een aantal dossiers hangende waren en dat ik dus niet kon vernemen wat hiervoor zou betaald worden.  Omdat er geen misverstand zou over bestaan herhaal ik dat de geciteerde bedragen enkel maar betrekking hebben op de erelonen die Uyttendaele van de federale ministeries ontving.  Dus niet van het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of steden en gemeenten.

Het zou zo zijn dat toen Laurette Minister van Justitie werd, het kantoor Uyttendaele slechts 4 advocaten telde, terwijl dat er 25 geworden waren op het einde van de legislatuur.

Wie dacht dat één en ander in het gedrang zou komen op het moment dat Onkelinx geen minister meer was, had het verkeerd voor.

Voor een paar weken lekte een strategisch plan uit dat opgesteld was om ervoor te zorgen dat ook wanneer de PS in de oppositie zou terecht komen (dit werd toen gevreesd, maar is op dit ogenblik niet het geval), de werkgelegenheid voor “mijnheer Onkelinx” gewaarborgd zou blijven.

In dit document zet hij op zorgvuldige wijze uiteen hoe hij zijn klanten wil behouden en nog anderen wil bij aanwerven.

U zult begrijpen dat ik dit met mijn slecht karakter niet kon verdragen.  Om toch wat meer te weten te komen over de wijze waarop het kantoor Uyttendaele aan klantenwerving doet, heb ik dan ook een parlementaire vraag voorn Verhofstadt ingediend en tegelijkertijd een voorstel opgesteld om in de schoot van de Kamer een onderzoekscommissie m.b.t. deze zaak in het leven te roepen.

Ik zal u, beste lezer, uiteraard van de verdere evolutie van dit dossier op de hoogte houden.  Ondertussen mag je toch van één zaak zeker zijn: PS staat voor “Parti Scandaleux”!    

10:06 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ps, uyttendeale, onkelinx |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.