29-02-08

DIE PAUL GOOSSENS TOCH…

goossens Een aantal prominente Vlamingen die zichzelf "links" situeren, hebben een manifest uitgegeven (het Gravensteenmanifest) waarin zij zich n.a.v. de huidige communautaire moerlemei aan de kant van Vlaanderen scharen.  Heuglijk nieuws.  Eindelijk “linksen” die consequent met zichzelf willen zijn.  Want geef toe, hoe kan je op het epitheton “links” beroep doen en dan aan de kant van de monarchie en van het conservatieve Belgicisme gaan staan? Als “rechtse” zal ik het als een eer beschouwen samen met deze mensen voor een vrij, onafhankelijk, democratisch en transparant Vlaanderen te mogen strijden. (ik zet de begrippen “links” en “rechts” steeds opnieuw tussen aanhalingstekens omdat ze voor mij slechts een relatieve waarde hebben)Wie helemaal niet gelukkig is met het Gravensteenmanifest, is dhr. Paul Goossens, mei 68’er van het zuiverste water, en het links geweten van Vlaanderen.  Samen met een aantal andere pausen van de progressieve ideologie in dit land, heeft hij immers al een tijd terug het dogma uitgevaardigd dat er geen heil bestaat buiten België en de monarchie en dat al wie anders durft te denken, een ketter is die als “extreem-rechts” moet worden gecatalogeerd en dus naar de brandstapel dient verwezen te worden.Er moet gezegd worden dat het regime lakeien van zijn allooi weet te bedanken.  Was het niet zo dat de revolutionair Paul Goossens voor enkele weken zijn 65e verjaardag in aanwezigheid van drie voormalige Eerste Ministers in een kasteel mocht vieren?

Paul Goossens heeft dus alle redenen om zich in zijn queue gebeten te voelen door de achttien ondertekenaars van het Gravensteenmanifest.  Hij zegt dit dan ook met zoveel woorden in een artikel dat hij gisteren gepleegd heeft in De Morgen, de Observatore Romano van weldenkend links in onze contreien.

Hij was echt boos toen hij het schreef, want het stuk is allesbehalve rationeel.

Enkele voorbeelden:

"Het is de fixatie op grondgebied en territorium die de "Vlaamse strijd" onvermijdelijk in nationalistisch, rechts en extreem-rechts vaarwater brengt.  Het nationalisme kan alleen bij de gratie van een afgebakend territorium bestaan..." schrijft hij.

We zouden Paul Goossens kunnen proberen diets te maken dat het nationalisme precies ontstaat waar een volk zich in zijn identiteit bedreigd voelt, m.a.w. waar er geen afgebakende grenzen zijn en er dus altijd conflictstof aanwezig is...maar zou dit zin hebben?

Verder in het artikel noemt Paul Goossens professor Vermeersch een “nuttige idioot”. En dan is er nog deze volzin: “In essentie pleiten de achttien voor separatisme.  Daar is niets mis mee, want ook domheid is een mensenrecht, zelfs voor professoren.”Paul Goossens is 65 jaar geworden, maar heeft blijkbaar nog steeds niet geleerd dat scheldwoorden meer zeggen over wie ze uitspreekt dan over de mensen voor wie ze bestemd zijn.  Maar ja, onze Paul is nu eenmaal het orakel van de weldenkenden en hoeft zich niet over zoiets te bekommeren…

10:26 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paul goossens etienne vermeersch gravensteen manifest |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.