11-04-08

DE POLITIEKE CORRECTHEID IN ONZE KRANTEN

journalism

Het is toch merkwaardig hoe sommige kranten bericht uitbrengen over wat zij “gevoelige materie inzake de samenleving” noemen.

En dan heb ik het vooral over de gebruikte terminologie, die zorgvuldig uitgekozen wordt. 

Feiten die ze niet kunnen doodzwijgen, maar ongunstig uitvallen voor hun multiculturele maatschappijbeeld, moeten er dankzij deze terminologie voor zorgen dat de lezer zeker geen “verkeerde” conclusies kan trekken.

Jonge vreemdelingen die keet schoppen worden in de kranten bv. systematisch “jongeren” genoemd.  Zo hopen ze dat het publiek er niet zal van uitgaan dat er zich op veiligheidsvlak specifieke problemen met allochtonen stellen. Door de afkomst van de “jongeren” niet te vermelden willen ze de indruk geven dat de misdrijven gepleegd worden door jongeren van bij ons en proberen ze te bereiken dat de lezer geen “verkeerde” politieke conclusies zou trekken.

Er is een uitzondering op deze regel.  Ze heeft betrekking op feiten die gepleegd worden door jongeren die weliswaar allochtoon zijn, maar dan van Europese komaf.

In die omstandigheden wordt met veel nadruk hun land van herkomst vernoemd.  Denk maar aan de Poolse daders van de moord op Joe Van Holsbeeck en aan de ernstige incidenten die zich voor een paar dagen op een Antwerpse tram voordeden.  In het eerste geval werd tot in den treure herhaald dat het om Poolse jongeren ging en nu wordt al even vaak geschreven dat de daders uit het voormalige Joegoslavië kwamen.  Sterker nog, er wordt telkens aan toegevoegd: “Neen, het zijn geen Noord-Afrikanen of Turken, het zijn wel degelijk Europeanen…” 

Merkwaardig dat dit geschreven wordt door journalisten die steeds en overal beweren dat de oorsprong van de mens van geen enkel belang is.  

Even opvallend is dat de kranten, bij misdrijven die gepleegd worden door “jongeren”, steeds opnieuw naar verzachtende omstandigheden zoeken.  Voor wat de jongens van Joegoslavische oorsprong betreft die betrokken waren bij bovenvermelde agressie op een tram en waarbij een politieagent levensgevaarlijk werd verwond, werd bv. systematisch herhaald dat zij in oorlogsomstandigheden opgegroeid zijn.  So what?  De ouders van de mensen van mijn generatie zijn allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog opgegroeid.  Ze hebben hier zich nooit op beroepen om zich misdadig te gedragen en hebben zich trouwens ook niet misdadiger gedragen dan de generaties net voor en achter hen. 

Bij de kereltjes die het op de Antwerpse tram zo bont hebben gemaakt, is het bovendien zo dat ze slechts 17 waren.  De oorlog in het voormalig Joegoslavië liep ten einde rond 1994.  Dit betekent dat zij er maximaal 3 jaar in geleefd hebben en dit dan nog toen zij nog baby’s waren.  Zou dit hen dermate hebben beïnvloed dat zij er misdadig van geworden zijn?

Een hoogtepunt in deze vorm van berichtgeving wil ik u niet onthouden.  Het gaat om een artikel dat verscheen in Het Laatste Nieuws van 4 april.  Het is van de hand van Hilde Sabbe, voormalig redacteur van De Morgen en blijkbaar in het raam van de Persgroep overgestapt naar Het Laatste Nieuws om er een soort wederopvoeding van de lezers van deze krant op het getouw te zetten.

Wat er ook van zij, ze schrijft zonder enig complex dat de daders van bovenvermelde aanval op een politieman, vertegenwoordigers zijn van onze Europese cultuur.  Neem mij niet kwalijk, maar dit is dikke zever.  De daders vertegenwoordigen helemaal niet onze cultuur.  Net zoals als jonge Marokkanen die straten onveilig maken ook de Marokkaanse cultuur niet vertegenwoordigen. 

Hebben mensen zoals Hilde Sabbe nu nog steeds niet door dat het feit dat veel allochtonen in de criminaliteit geraken, niets met cultuur te maken heeft, maar alles met hun ontworteling.  De normen uit het eigen vaderland kunnen ze niet meer toepassen, terwijl ze deze van het land waar zij nu verblijven niet kennen.  De weldenkenden hebben dit nooit willen begrijpen, met alle gevolgen vandien…

15:06 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hilde sabbe, joe van holsbeeck, kranten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.