29-04-08

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE OF…HET LAND VAN MAGRITTE

magritte

Het is heus niet toevallig dat schilders die in de surrealistische school thuis hoorden, bij ons gewerkt hebben.  Het volstaat de dagelijkse politiek oppervlakkig te bekijken, om tot de slotsom te komen dat Vlaanderen voor hen de gedroomde biotoop was.

Neem nu Brussel-Halle-Vilvoorde (afgekort in BHV).  Na jarenlang op alle toonaarden herhaald te hebben dat dit kiesarrondissement moest en zou gesplitst worden, hebben de Vlaamse partijen begin november van vorig jaar de euvele moed gehad deze splitsing in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken eenzijdig goed te keuren.  Alle Vlaamse partijen trouwens behalve uiteraard Groen!  Maar ja, is deze partij wel Vlaams?  Onmiddellijk daarna hebben de Franstalige partijen gebruik gemaakt van wat in ons gecompliceerd staatssysteem “de procedure van het belangenconflict” genoemd wordt, om te kunnen beletten dat deze splitsing ook in de plenaire zitting van de Kamer dankzij de Vlaamse meerderheid zou doorgevoerd worden.

De Vlaamse politieke partijen hebben hieromtrent toen steen en been geklaagd door o.m. te beweren dat deze procedure hier in feite door de Franstaligen misbruikt werd.  De zes maanden uitstel van executie, die deze laatsten met deze methode hebben kunnen bekomen, is ondertussen voorbij.  De Vlamingen zouden bijgevolg hun voorstel op 8 mei kunnen laten goedkeuren, zodat dit dossier eindelijk achter de rug zou zijn.  Tenzij…er een nieuwe procedure m.b.t. uitstel van de behandeling in de plenaire in gang zou gezet worden.  Want het is inderdaad zo dat de Franstaligen opnieuw een belangenconflict kunnen inroepen en dus opnieuw een en ander voor zes maanden kunnen lam leggen.

Elk rationeel mens zou er vanuit gaan dat de Vlamingen in die omstandigheden aan de Franstaligen zouden laten weten dat het nu wel welletjes geweest is en dat het geen zin heeft de opschortende procedure nog eens te herhalen vermits op het einde van de rit de splitsing van BHV een realiteit zal zijn.  Elk redelijk mens zou hier vanuit gaan.

Het moet zijn dat bij ons de redelijkheid zoek is, want wat stellen wij nu vast?  Dat de mensen van de Vlaamse regeringspartijen – en in het bijzonder deze van de CD&V/N-VA – sinds zondag er de Franstaligen van proberen te overtuigen opnieuw een belangenconflict in te roepen.  Het nummertje dat CD&V/N-VA-senator Hugo Vandenberghe op 27 april in dit verband voor de RTBF-camera’s opvoerde tijdens de uitzending van het programma Mise au Point, was op dat vlak sterker dan wat Magritte en alle andere surrealistische kunstenaars ooit samen hebben kunnen produceren.

Had ik gelijk wanneer ik stelde dat al deze artiesten nergens zo goed als bij ons hadden kunnen aarden?

   

17:22 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: magritte, bhv, mise au point, rtbf |  Facebook |

Commentaren

JONGE JONGE IK WORD ER STILAAN ZIEK VAN AL DAT UITSTEL EN WAT DENKT EEN GEWONE MENS DAARVAN DAT IS TOCH NIET MEER NORMAAL !!!!
En van de tzeven moogd ge niets meer geloven en de kartel partner is geen haar beter !!!!!!!!!

Gepost door: VER EECKE LUC | 30-04-08

De commentaren zijn gesloten.