09-06-08

VRT-HET LAATSTE NIEUWS: 0-1

onafh

N.a.v. het feit dat de verkiezingen van 10 juni 2007 ongeveer een jaar achter ons liggen en er ondertussen nog geen deftige regering is gevormd, heeft de krant Het Laatste Nieuws een opiniepeiling georganiseerd waarvan de resultaten zaterdag jl. werden gepubliceerd.  Zo kwam bv. aan het licht dat in er Vlaanderen meer voorstanders (49,7%) zijn van Vlaamse onafhankelijkheid dan tegenstanders (45,7).  Daar zoiets voor de eerste keer het geval is, vestigde Het Laatste Nieuws in eerste instantie de aandacht hierop.  Normaal zou zoiets ook het Radio1-nieuws van zeven, acht en ook nog dat van negen uur halen.  Maar dit was niet het geval.  Er werd nergens van de opiniepeiling gewag gemaakt.  Zelfs niet in het persoverzicht dat om half acht door de openbare omroep gebracht wordt.  Het was pas om 13.00u dat de peiling voor de eerste keer in een nieuwsuitzending aan bod kwam.  Merkwaardig genoeg werd er over de vraag naar de mening van de mensen inzake Vlaamse onafhankelijkheid en naar het resultaat ervan, niet verwezen.  Wel legde de openbare omroep de nadruk op het feit dat er behoorlijk meer Vlamingen zijn die vinden dat de regering zich over de economische crisis moet buigen, dan dat er zijn die vinden dat er voorrang aan de staatshervorming moet worden gegeven. 

Vlaamse onafhankelijkheid is iets dat niet past in het ideologische kraam van de VRT.  Staatshervorming ook niet.  Dit verklaart uiteraard deze merkwaardige selectie.  De VRT als openbare omroep wordt nochtans geacht zich strikt aan de regels van objectiviteit en politieke neutraliteit te houden.  Het Laatste Nieuws is een privéonderneming en is hier niet aan onderhevig.  Het is ook geen voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid.  Dit belette echter niet dat de krant het nieuws wel bracht.  Begrijpt u nu dat ik in dit dossier van mening ben dat de VRT hier niet gescoord heeft en Het Laatste Nieuws wel?

16:08 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het laatste nieuws, vrt, onafhankelijkheid |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.