03-11-08

Wie gelooft die krant nog?

dm

Dat De Morgen, wanneer het over Vlaanderen gaat, zich steeds met de vingers op de naad van de broek aan de kant van de Belgicisten schaart, verbaast al lang niet meer.  Die krant is nu eenmaal een spreekbuis van het regime. 

Opvallend blijft de wijze waarop deze taak uitgevoerd wordt.  Dan denk ik bv. aan de indianenverhalen die de redactie van deze gazet over het Vlaams Belang verspreidt.  Zo verscheen een paar weken terug een artikel over een proces dat het Vlaams Belang i.v.m. een patent op een naam voor de Arbeidsrechtbank (sic) verloren zou hebben.  Dit zou een boeiend verhaal kunnen geweest zijn, ware het niet dat er geen jota van klopte.  In heel de partij wist niemand iets over een hangende procedure van deze aard…voor welke rechtbank dan ook.

Dit weekend overtrof De Morgen echter zichzelf in een groot artikel (over twee bladzijden) dat onder de titel “Vlaanderen Vlaams!” moest aantonen hoe brutaal, fanatiek en kleingeestig de Vlamingen op dit ogenblik een wat de krant noemt “linguistic cleansing” doorvoeren.  Dit op basis van een aantal anekdotes die verondersteld worden op dat vlak boekdelen te spreken.  Enkele hiervan wil ik u niet onthouden:

 

-Er was bv. die hoge EU-ambtenaar uit Malta, die zich in Sint-Pieters-Leeuw wou komen vestigen en daar moest ervaren dat de gemeenteambtenaar tot wie hij zich richtte, verwees naar de taalwetten van 1963 om geen andere taal dan het Nederlands te spreken.  

-En wat te denken van die man, die ’s avonds laat in Brugge op straat per GSM zijn Franstalige vrouw opbelt, en zwaar afgetuigd wordt omdat hij dit in de taal van Molière doet?

-Zou u ook niet griezelen wanneer u moet vernemen dat in Gent de voorstellingen van Exploration du Monde in 1994 uiteindelijk gestopt werden omdat een aantal mannen in zwart uniform de zaal binnenstormden, de Hitlergroet brachten en vervolgens alles kort en klein sloegen?

 -En dan is er nog het trieste verhaal van die Française, die op Zaventem geland was en moest meemaken dat een taxichauffeur haar niet naar Brussel wou brengen omdat ze het Nederlands niet machtig was.

-De klap op de vuurpijl: op 16 oktober stapt in Kapelle-Op-den-Bos een zekere Sara van school naar huis.  Ze spreekt Frans met haar vriendin en wordt daarvoor omsingeld door medeleerlingen, die haar verbieden dit te doen.  Gevolg: de 14-jarige Sara kwam die avond thuis met 38 messteken.

 

-Voor wat die EU-ambtenaar uit Malta betreft, zou ik hem graag samen met mij zien binnenstappen in een administratief gebouw van een willekeurige gemeente van zijn eiland, zodat hij zou kunnen waarnemen op welke wijze de ambtenaren zouden reageren wanneer ik hen in het Nederlands zou aanspreken.  Dezelfde EU-persoonlijkheid zou toch ook moeten beseffen dat ambtenaren de wetten moeten toepassen…ook de taalwetten.

-Voor wat het incident van Brugge bertreft, ben ik bereid dwars door deze stad - waar men gewoon is toeristen van over gans de wereld te ontvangen – te wandelen en door mijn GSM voortdurend Frans te spreken.  Dit uiteraard in het bijzijn van een journalist, die dan zou kunnen vaststellen hoe erg ik het te verduren zou krijgen.

-Aan het verhaal van de raid, die door Hitlergroet brengende mannen in zwart uniform in 1994 in Gent zou hebben plaats gevonden, wil ik zelfs geen woord besteden.  Het is gewoon té gek.

-En wat met de taxichauffeur die aan de luchthaven van Zaventem op klanten staat te wachten, maar een rit van ongeveer 50 Euro weigert omdat de dame die zich aanbiedt Frans spreekt?  Denkt u ook niet dat taxichauffeurs in Zaventem alle klanten aanvaarden, ook al spreken ze Oeigoers, Swahili of Tsjetjeens?

-Het verhaal van het meisje uit Kapelle-Op-den-Bos ,dat 38 messteken opliep omdat ze Frans sprak en toch nog naar huis ging, komt uit La Dernière Heure en werd nergens in Vlaanderen bevestigd. 

 

De meeste van deze anekdotes komen trouwens uit La Dernière Heure, die wanneer het om informatie over Vlaanderen of de Vlamingen gaat, net zoals Le Soir totaal onbetrouwbaar is.  Iedereen die zelfs maar af en toe de Franstalige pers leest, weet dit.  Behalve De Morgen…of zou het zo zijn dat de krant deze verhaaltjes alleen maar brengt omdat ze goed passen in de politieke lijn van de redactie? 

Wat er ook van zij, ik blijf herhalen dat dit vanwege De Morgen niemand mag verbazen.  Erg is echter dat linkse Vlamingen, die ervan overtuigd zijn dat ze als intellectuelen door het leven gaan, deze “kwaliteitskrant” sterk au sérieux blijven nemen.

Het ziet er niet goed uit met de toekomst van de linkse intelligentia in Vlaanderen…

UPDATE

Uit Het Laatste Nieuws van 5 november: 

Franstalig meisje verzon aanval door Vlaamse schoolvrienden

Het Brusselse parket heeft tot nu toe geen bewijs gevonden dat de 14-jarige Sara door haar schoolgenoten in Kapelle-op-den-Bos in de armen zou gekerfd zijn. Het meisje had beweerd dat ze aangevallen was omdat ze Frans sprak maar volgens het Brusselse parket zijn daar ernstige twijfels over, meldt parketwoordvoerder Jos Colpin.

"Aangevallen met breekmes"
De 14-jarige Franstalige Sara deed haar verhaal op 17 oktober in de krant 'La Dernière Heure'. Daar vertelde ze hoe een medeleerlinge, die het niet verdroeg dat ze met een vriendin Frans sprak op straat, haar interpelleerde. Het meisje zou een aantal vrienden hebben opgetrommeld die Sara omsingelden. Omdat ze zich bedreigd voelde, haalde Sara een breekmes boven, maar liet het vallen. Haar belagers zouden dan het mes hebben opgeraapt en gebruikt hebben om haar 38 maal in de linkervoorarm te kerven.

Incident anders verlopen
Volgens het Brusselse parket heeft het onderzoek door de lokale politie nu uitgewezen dat het incident op een andere manier is verlopen. Er zou wel al enige tijd spanning geweest zijn tussen Sara en een dertienjarige schoolvriendin omdat Sara met een ander meisje steeds Frans sprak. De schoolvriendin zou zich daardoor buitengesloten gevoeld hebben en op 10 oktober zou het buiten de school tot een ruzie zijn gekomen. Daarbij zou Sara inderdaad een breekmes hebben bovengehaald dat door twee andere meisjes uit haar handen werd geslagen. Een vriendin van Sara zou het mes dan hebben meegenomen naar huis.

"Niemand raakte gewond"
"Uit het onderzoek is ook gebleken dat Sara schrammen op de arm vertoonde maar er kon niet worden vastgesteld hoe ze daaraan is gekomen", zegt parketwoordvoerder Colpin. "Zelf weet ze niet wie de schrammen zou hebben aangebracht en alle rechtstreekse getuigen verklaren dat er niemand gewond raakte op het moment van de feiten."

Incident met moeder
Een half uur na het eerste incident kwam het evenwel tot een tweede incident, toen Sara op de plaats van de feiten terugkeerde met haar moeder. Die zou naar aanleiding van het verhaal dat haar dochter deed, op zoek gegaan zijn naar haar aanvallers. Daarbij kwam het tot een confrontatie tussen Sara's moeder en enkele schoolgenoten, met wederzijdse slagen. Op dat moment kwam de lokale politie tussen en stelde proces-verbaal op voor bedreigingen. Later werd er ook een klacht neergelegd tegen Sara's moeder voor slagen aan een minderjarige. Beide dossiers zijn in handen van het Brusselse parket. Sara zelf werd door haar school, het Sint-Godelieve-Instituut, aan de deur gezet en loopt ondertussen school in Mechelen. (belga/vsv)

 

12:23 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.