14-11-08

La Libre Belgique liegt over de Vlamingen…

ll

Ik had het al vaak over de haatproza tegen de Vlamingen die regelmatig in Le Soir verschijnt.

In mijn vorig opiniestuk klaagde ik de indianenverhalen aan die La Dernière Heure over ons fantaseert en overigens door De Morgen gretig en kritiekloos worden overgenomen:

op de luchthaven van Zaventem zouden taxichauffeurs Nederlandsonkundige cliënten weigeren enz…  Klap op de vuurpijl: de geschiedenis van dat meisje dat in Kapelle-Op-den-Bos Frans sprak en daarom 38 messteken opgelopen zou hebben.  Ik zou het ook nog kunnen hebben over die zgn. Amerikaanse professor van Joodse afkomst die in Brugge met zijn keppeltje op het hoofd een koffie wou gaan nuttigen en in de betrokken horecazaak zou hebben te horen gekregen dat Joden er niet bediend worden.

Via Franstalige kranten geraakte dit verhaal zelfs in de internationale pers.  Het incident was nochtans, net zoals dat van de vermeende messteken in Kapelle-Op-den-Bos, compleet uit de lucht gegrepen.

Deze perverse berichtgeving, die uitsluitend tot doel heeft de Vlamingen zowel in het zuiden van het land als internationaal in een slecht daglicht te stellen, volstaat blijkbaar niet meer.

Nieuwe hobby van een zekere Franstalige pers: het zgn. ontmaskeren van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging.  Meestal gebeurt dit met de medeplichtigheid van één of andere franskiljonse of Belgischgezinde Vlaming die dan als objectief deskundige ten tonele wordt gevoerd.

In La Libre Belgique van 12 november was het weer zover: een zekere Laurence van Ypersele (nomen est omen), die voorgesteld werd als een historica van de universiteit van Leuven, werd aan het woord gelaten om uit te leggen dat er niets aan is van de zgn. “vernederingen”, die de Vlaamse soldaten aan het Ijzerfront hebben ondergaan.

Het zou ook niet kloppen dat zij uitsluitend Franse bevelen kregen.  De “historica” voegt hier fijntjes aan toe: “Als je leven op het spel staat, dan volstaan enkele woorden en het is bovendien zo dat de Waalse soldaten, die dialect praatten, ook hun officieren niet begrepen.”

Laurence van Ypersele heeft gelijk wanneer ze stelt dat in nood een paar woorden iemands leven kunnen redden, maar…dan moeten ze wel duidelijk begrepen worden en door iedereen.  Dit was zeker voor de Vlamingen niet het geval.  Beweren dat de Walen, die Picardisch, Luikerwaals of een ander dialect spraken, dat Frans ook niet begrepen, is absurd.  Ze hadden allemaal aan hun schoolplicht voldaan en in Wallonië gebeurde het onderwijs in het Frans en niet in het Waals. 

De dame blijft ook niet stilstaan bij het feit dat zelfs de grafopschriften van de Vlaamse soldaten eentalig Frans waren.  Mort pour la patrie. Dat moest volstaan.  De “historica” weet blijkbaar ook niet dat het tot 1935 zou duren eer er taalwetten m.b.t. het leger werden goedgekeurd.  Men kan zich bovendien de vraag stellen hoe het komt dat de Vlaamse Beweging in feite in de loopgraven van de Ijzer een volksbeweging kon worden terwijl er daar geen sprake van enig taalprobleem zou geweest zijn.  Mag ik ter zake de getuigenis aanhalen van de gekende Franstalige historicus Francis Balace, die het als volgt verwoordde: “Sans la Première guerre mondiale, il n’y aurait pas eu de Vlaamse Beweging”?

Een verhaal dat het in de Franstalige pers ook steeds opnieuw doet is dat van de flaminganten, die halsstarrig weigeren toe te geven dat de Waalse korporaal Aimé Fievez tegelijkertijd met de gebroeders Van Raemdonck is gesneuveld en dit dan nog in hun onmiddellijke nabijheid.  Het zou die Vlamingen storen dat zijn Waals bloed vermengd werd met dat van de twee helden uit Temse.  Op het Heldenhuldezerkje van de gebroeders Van Raemdonck staat nochtans ook de naam van Aimé Fievez gebeiteld.  En ik herinner mij dat eind de jaren ’60 of begin de jaren ’70 Aimé Fievez op de Ijzerbedevaart samen met de broers Edward en Frans werd gehuldigd, en dit in het bijzijn van familieleden van deze Waalse soldaat, die als eregasten door het toenmalige Ijzerbedevaartcomité uitgenodigd werden.  Deze familieleden werden trouwens door de massa op een warm applaus onthaald. 

Alle leugens zijn blijkbaar verantwoord als het er op aankomt de Vlamingen zwart te maken…

 

 

 

 

16:47 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: la libre |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.