30-01-09

Weg met de ‘allochtoon’

marinoLinks heeft altijd de merkwaardige gedachte gekoesterd dat situaties en problemen volledig of tenminste gedeeltelijk kunnen opgelost worden door het verbieden van bepaalde woorden of uitdrukkingen en het verplichte gebruik van anderen in te voeren (Denk maar aan de Franse revolutie. Toen werd er gedacht dat er meer ‘gelijkheid’ kwam wanneer iemand met ‘citoyen’ i.p.v. ‘monsieur’ aangesproken werd.). Vanzelfsprekend is het beleid bij ons dat, zoals iedereen weet, metapolitiek in handen van links is, in hetzelfde bedje ziek (deze ziekte heet politieke correctheid). Sinds jaren is ‘men’ er dus van overtuigd dat bepaalde woorden als geneesmiddel voor een aantal maatschappelijke problemen kunnen worden ingezet. Denk maar aan de ‘invaliden’ die plots ‘mindervaliden’ werden en nu al een tijdje ‘andersvaliden’ heten. Een zeer goede vriend die inmiddels overleden is, maar gehandicapt was, kon zich vreselijk aan dit wollig taalgebruik ergeren. Wanneer hij er mee geconfronteerd werd, verklaarde hij steeds opnieuw: “alsof dit iets aan mijn situatie kan verhelpen”.

 

De voorbeelden van dit semantisch ingrijpen dat bovendien vaak betuttelend overkomt, zijn legio. Zo was het plots politiek correct homoseksuelen nog uitsluitend ‘homofielen’ te noemen met als gevolg dat tegenwoordig een aantal militante groepen van mensen met deze geaardheid zich zeer bewust op hun ‘homoseksualiteit’ beroepen.

 

Dat het fenomeen zich niet alleen bij ons voordoet, mag blijken uit het volgende: het is ongepast in Frankrijk mensen met een zwarte huidskleur ‘noirs’ te noemen. Dit zou pejoratief zijn. In de plaats daarvan moet men het hebben over: ‘les blacks’. Waarom in dit geval, en dan nog precies in Frankrijk, de Franstalige kleuraanduiding kwetsend overkomt en de Engelstalige niet? Joost mag het weten. De politieke correctheid getuigt vaak van een weinig rationele logica.

 

Vanzelfsprekend woedt deze rage ook in de politiek bij ons. Vroeger had men het over ‘vreemdelingen’. Omdat men plots ging beweren dat dit als kwetsend kon aangevoeld worden, diende men ze van dan af ‘gastarbeiders’ te noemen. Wat later werd echter  aangevoerd dat iedereen het woordje gastarbeider met het begrip vreemdeling associeerde. Geen nood, de semantiek werd ter hulp geroepen en er werd een neologisme uitgevonden: ‘migranten’ (tot dan kende onze taal alleen maar immigranten of emigranten). Het duurde niet lang of iedereen gebruikte de ‘migrant’  als synoniem van ‘vreemdeling.’ Alweer werd de semantiek ter hulp geroepen. Uit de toverhoed van de politiek correctheid kwam nu de term ‘allochtoon’ te voorschijn.

                                        

Al ras werd echter vastgesteld dat Jan met de pet weliswaar ‘allochtoon’ zei maar ‘vreemdeling’ dacht. Hoogtijd dus om met iets nieuws op de proppen te komen. En ja, het is zover. Ik las in de krant van zaterdag 24 januari dat de Vlaamse minister van Inburgering Marino Keulen nu van mening is dat het woordje allochtoon als te stigmatiserend wordt ervaren. In een nieuw decreet heeft hij het over: ‘Vlamingen die bij de geboorte geen Belg waren of van wie minstens een van de ouders bij de geboorte geen Belg was’. (Geachte lezer, ik zweer u dat ik niet overdrijf. Zoiets zou ik niet kunnen uitvinden.)

 

Ik moet toegeven dat de hier gebruikte nieuwe omschrijving mij op het eerste zicht aan het dromen bracht. Als Vlaams nationalist en dus voorstander van de Vlaamse onafhankelijkheid zou ik het op prijs stellen dat mijn kleinkinderen omschreven zouden worden als Vlamingen die bij de geboorte geen Belg waren … Maar daar gaat het hier niet over. Wel over het feit dat ‘men’ nog steeds denkt problemen en situaties met woorden te kunnen oplossen of op zijn minst te kunnen verdoezelen. Dus vanaf nu geldt in dit land officieel: weg met de allochtoon, leve de Vlaming die bij de geboorte geen Belg was. Maar of iemand hiervan beter wordt …

17:33 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: actualiteit, marino keulen, allochtonen |  Facebook |

Commentaren

Politieke correctheid Politieke correctheid,daar heb ik nooit iets van begrepen hé,want wat is daar nu correct aan ??? En die politiek correcten,is dat misschien 'n vereniging van minderbegaafden of moet ik ondertussen zeggen "andersbegaafden" ??? In mijn ogen lijkt het eerder 'n stelletje idioten ! Geef mij dan maar gezond boerenverstand ! Die politieke correctheid,word dat veroorzaakt door 'n virus waar alleen linksen door getroffen worden ??? Zo lijkt het toch,gelukkig ben ik een rechtse ! Groetjes.

Gepost door: Van Raemdonck Jean-Pierre | 27-02-09

De commentaren zijn gesloten.