05-05-08

GEZELLIG GENT

schot

Tijdens de nacht van vrijdag 2 mei op zaterdag 3 mei, werd in de Tolhuislaan de woning van Huguette De Bleecker (voormalig gemeente –en provincieraadslid en nu kaderlid van de VVB) met een geweer beschoten.  Naar verluidt gebeurde dit met een zwaar kaliber.  Een Turks restaurant in de Sleepstraat onderging hetzelfde lot.  Er vielen gelukkig geen gewonden of doden.

Het Laatste Nieuws van maandag 5 mei brengt dit bericht met de nodige aandacht.  In De Gentenaar, de krant die zich nochtans in Gents nieuws specialiseert, wordt de schietpartij niet vermeld.  Incidenten van deze aard stroken immers niet met het idyllisch beeld van Gent onder het Paars bewind dat sommige journalisten van deze krant in stand willen houden.

Of de objectiviteit van de berichtgeving hiermee gediend is, is een andere vraag…

16:00 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huguette de bleecker, vvb |  Facebook |

28-04-08

WAAR IS LINKS GEBLEVEN?

kapitaal

Het is precies op de vooravond van de 40e verjaardag van mei ’68 dat De Morgen uitpakt met een nieuwe katern: “De Financiële Morgen”.  M.a.w. de progressieve krant van Vlaanderen begeeft zich op het pad van The Financial Times, The Wall Street Journal, L’Echo (vroeger L’Echo de la Bourse) en om het bij ons te houden van De Tijd (vroeger de Financieel Economische Tijd).

Het komt er in feite op neer dat de moniteur van de progressiviteit in Vlaanderen zelfs t.o.v. de eigen ideologie in een totale decadentie verzinkt.  Marx en Lenin draaien zich om in hun graf.  Wat blijft er van links nog over?

 

NB: twee titels uit het eerste nummer van De Financiële Morgen: “Mogelijke overname door Solvay stuwt aandeel Innogenetics 50 procent hoger” en “InBev brouwt voort ondanks staking”.  Kan het nog kapitalistischer?

14:28 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de financiele morgen, marx, lenin |  Facebook |

25-04-08

ZIMBABWE: DE ZOVEELSTE LINKSE SCHANDE

mugabe

Ik ben eigenlijk trots op het feit dat ik nooit links geweest ben.  Deze politieke strekking, die zich nochtans steeds op het grote morele gelijk beroept, heeft zich immers in de loop der jaren dermate vaak vergist, dat het bijna niet te begrijpen is dat er nog mensen zijn die zich tot die strekking durven bekennen. 

Ik heb eventjes de moeite gedaan om een oppervlakkig overzicht te maken van de verkeerde inschattingen die “weldenkend Europees links” m.b.t. buitenlandse onderwerpen na 1945 heeft gemaakt.

 

Na 1945 werden een aantal Oost-Europese en Aziatische landen communistisch en dit vnl. in de schaduw van de Sovjetbajonetten.  Links stelde deze landen al gauw voor als contreien van peis, vree en welvaart waar iedereen vol enthousiasme meewerkte aan de opbouw van een socialistische toekomst. Zo werd de DDR voorgesteld als een soort paradijs voor arbeiders en boeren.  Al gauw kwam de ontnuchtering: de Arbeidersopstand in Oost-Berlijn (1953) werd door het Sovjetleger brutaal in de kiem gesmoord.  Dit was nog niet voldoende.  In 1956 werd de anti-communistische opstand in Boedapest in bloed verdronken en in 1968 reden Sovjettanks in Praag de droom van een socialisme met een menselijk gelaat onder hun rupsen plat.  En dan hadden we het nog niet over het Ijzeren Gordijn en de Berlijnse Muur, die beletten dat mensen van oost naar west trokken.

 

Links steunde de opstand van Castro tegen de dictator Batista in Cuba.  Batista werd overwonnen en vervangen door een marxistisch regime.  Gevolg: iedereen die zich op dit prachtige eiland tot de oppositie bekent, loopt het risico onmiddellijk aangehouden te worden.  Het is in deze omstandigheden niet zo eenvoudig om Castro en ook Ché Guevara, die toch aan de opstand van eerstgenoemde deelnam, als heiligen door het leven te doen gaan. 

 

Links heeft zich jarenlang bij ons ingezet t.v.v. de communistische zaak in Viëtnam, Laos en Cambodja en dus tegen de westerse aanwezigheid in deze landen.  Wanneer de Amerikanen uiteindelijk uit Zuidoost-Azië verdwenen en de rode vlag over de respectievelijke hoofdsteden van deze landen mocht waaien, kwam aan het licht dat Viëtnam tegen zijn binnenlandse oppositie dermate hardhandig optrad, dat duizenden mensen als bootvluchtelingen het ruime sop verkozen.  Ondertussen kregen de Rode Khmers het in Cambodja voor het zeggen.  Het gevolg hiervan was een afgrijselijke  genocide.  Wat Laos betreft: dit land kent tot op vandaag nog steeds geen politieke vrijheid.

 

Zelfde liedje in Afrika.  In Zuid-Afrika werd de Apartheid vervangen door het ANC-regime.  Sindsdien is dit land even corrupt als al de andere sub-Saharastreken van dit continent en wordt er aan de lopende band verkracht en vermoord. 

Zimbabwe vormt voorlopig het laatste hoofdstuk van dit verhaal.  Tijdens de “bevrijdingsoorlog” was Mugabe de held van al wie zich bij ons op de progressieve ideologie beriep.  Nadat de blanke regering verdwenen was, bleek echter dat wat in de plaats kwam corrupt is tot op het bot en dat ook daar geen enkele oppositie wordt geduld.  Sterker nog: tot grote ergernis van links vond Mugabe het nodig zich zeer laagdunkend over homosexuelen uit te spreken.  Mugaba werd dus een dictator zoals al wie de touwtjes in handen heeft in landen die zich ten zuiden van de Sahara bevinden. 

Voorlopig mogen we de jongste verkiezingen, die nu drie weken achter de rug zijn, beschouwen als een hoogtepunt van de wijze waarop de democratie in Zimbabwe ten dienste van de heerser wordt omgebogen.  Mugabe verloor de parlementsverkiezingen maar betwist de uitslag en laat de stemmen hertellen.  Dit duurt nu dus al meer dan drie weken.  Voor wat de presidentsverkiezingen betreft raken de stemmen na deze lange periode ook nog altijd niet geteld.  Ondertussen wordt het land geterroriseerd door de militie van Mugabe, de zgn.”oorlogsveteranen”, die de laatste blanke boerderijen aanvallen om ze in te palmen.  Daar waar Rhodesië vroeger een welvarend land was dat voeding exporteerde, moet het huidige Zimbabwe importeren en leeft de bevolking er in een quasi hongersnood.  Weer een vergissing van links, en wat voor een…

 

Toch blij dat ik “ne vuile rechtse” ben…

14:17 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: links, communisme, mugabe, marxisme |  Facebook |

18-04-08

SCHOOLBOEKEN MOETEN LINKS-PROGRESSIEVE IDEOLOGIE VERSPREIDEN

onderwijs

Het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit van Gent heeft twaalf recente handboeken, die in het lager en secundair onderwijs gebruikt worden, onder de loep genomen.  

Conclusie van deze screening: wanneer leerlingen op school over het gezin leren, krijgen ze als voorbeeld meestal een vader en een moeder met één of twee kinderen.

De “specialisten” van de universiteit struikelen ook over het feit dat wanneer leerlingen op school over het gezin leren, er geen sprake is van holebi- of éénoudergezinnen. 

Wanneer die boeken over het zuiden leren, gaat het meestal om arme mensen in hutjes.  Zo mogelijk nog erger: in het taalhandboek Taalsignaal worden bijna uitsluitend Vlaamse voornamen gebruikt, tot er een verhaal verteld wordt over een lastige leerling: die heet Hassan.  

Een voorlopig hoogtepunt in de ontdekte pedagogische flaters is een tekst over fundamentalisme in Uitkijk.  Daarin wordt immers als illustratie een krantenartikel over het hoofddoekenverbod in Frankrijk afgedrukt.  Dit zou volgens het Steunpunt Diversiteit van de UG onbedoeld of onbewust een religieus symbool als problematisch bestempelen. 

Het zal wel aan mij gelegen zijn en aan het feit dat ik als een vermaledijde “rechtse” gecatalogeerd moet worden, maar ik moet bekennen dat, wanneer ik aan arme mensen aan het zuiden denk, ook steeds aan de hutten denk die ik gezien heb in een aantal Afrikaanse landen als Tanzania, Zuid-Afrika, Namibië en Niger.  Een modaal gezin is voor mij ook een gezin met een moeder, een vader en kinderen.  En erger nog misschien: ik vind het normaal dat in Vlaanderen Vlaamse namen worden gedragen...

Schoolboeken moeten dienen om onze kinderen te leren over de maatschappij, niet om hen met een links-progressieve ideologie te brainwashen!

16:17 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, schoolboeken, maatschappij, indoctrinatie |  Facebook |

15-04-08

50 JAAR EXPO ’58 EN…VLAANDEREN

expo

N.a.v. de 50e verjaardag van de opening van de wereldtentoonstelling van ’58, staan de kranten en tijdschriften bol van nostalgische artikels over die periode.  Ook op radio en televisie wordt er veel aandacht aan geschonken.  Waarom niet eigenlijk?  Nostalgie kan geen kwaad en heimwee naar de vervlogen tijd is van alle tijden.  Dit allemaal op voorwaarde dat de geschiedenis geen geweld aangedaan wordt.  Wat naar mijn mening vaak ontbreekt in wat nu over de expo van toen verteld wordt, is het feit dat de Vlamingen alles behalve in hun nopjes waren met de wijze waarop deze werd georganiseerd.  Ik woonde toen als kleine jongen in het centrum van Brussel en herinner mij nog heel wat van de wereldtentoonstelling omdat veel familieleden en kennissen van mijn ouders, die met de trein uit de Kempen en Vlaams-Brabant kwamen, op mij beroep deden om ze met de tram naar de Heizel te loodsen en op het terrein van de expo zelf hun gids te zijn.  Ik weet dus nog zeer goed dat heel wat mensen zich ergerden aan het feit dat het personeel van de tentoonstelling vaak ééntalig Frans was, zelfs wanneer het in Vlaanderen ingezet werd (bv. de hostessen die aan de Nederlandse grens toeristen moesten welkom heten).  In het Centraal station van Antwerpen werd ééntalig Franse publiciteit voor de tentoonstelling gevoerd en het schabouwelijk Nederlands van de commissaris van de wereldtentoonstelling, baron Moens de Fernig, was niet echt van aard om zijn populariteit in Vlaanderen te verzekeren (hij werd in ‘t Pallieterke baron de Faire Niks genoemd). 

Ook de opschriften in een aantal paviljoenen waren uitsluitend in het Frans.  Ik heb nog de sporen gezien van de pekeieren, waarmede de oude Flor Grammens het Franse paviljoen als protest hiertegen getrakteerd had. 

Wat er ook van zij, de Vlamingen waren over de gang van zaken alles behalve tevreden en de organisatoren van de expo zagen er zich toe verplicht om de gemoederen te sussen door hals over kop nog een “Vlaamse dag” op het getouw te zetten.

Ook mag niet vergeten worden dat precies bij de eerste verkiezingen die na de expo plaats vonden, het Vlaams-nationalisme in België opnieuw politiek doorbrak vermits de Volksunie, die tot dan slechts over 1 zetel beschikte, er plots 5 binnenhaalde.

17:05 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: expo 58, volksunie |  Facebook |

11-04-08

DE POLITIEKE CORRECTHEID IN ONZE KRANTEN

journalism

Het is toch merkwaardig hoe sommige kranten bericht uitbrengen over wat zij “gevoelige materie inzake de samenleving” noemen.

En dan heb ik het vooral over de gebruikte terminologie, die zorgvuldig uitgekozen wordt. 

Feiten die ze niet kunnen doodzwijgen, maar ongunstig uitvallen voor hun multiculturele maatschappijbeeld, moeten er dankzij deze terminologie voor zorgen dat de lezer zeker geen “verkeerde” conclusies kan trekken.

Jonge vreemdelingen die keet schoppen worden in de kranten bv. systematisch “jongeren” genoemd.  Zo hopen ze dat het publiek er niet zal van uitgaan dat er zich op veiligheidsvlak specifieke problemen met allochtonen stellen. Door de afkomst van de “jongeren” niet te vermelden willen ze de indruk geven dat de misdrijven gepleegd worden door jongeren van bij ons en proberen ze te bereiken dat de lezer geen “verkeerde” politieke conclusies zou trekken.

Er is een uitzondering op deze regel.  Ze heeft betrekking op feiten die gepleegd worden door jongeren die weliswaar allochtoon zijn, maar dan van Europese komaf.

In die omstandigheden wordt met veel nadruk hun land van herkomst vernoemd.  Denk maar aan de Poolse daders van de moord op Joe Van Holsbeeck en aan de ernstige incidenten die zich voor een paar dagen op een Antwerpse tram voordeden.  In het eerste geval werd tot in den treure herhaald dat het om Poolse jongeren ging en nu wordt al even vaak geschreven dat de daders uit het voormalige Joegoslavië kwamen.  Sterker nog, er wordt telkens aan toegevoegd: “Neen, het zijn geen Noord-Afrikanen of Turken, het zijn wel degelijk Europeanen…” 

Merkwaardig dat dit geschreven wordt door journalisten die steeds en overal beweren dat de oorsprong van de mens van geen enkel belang is.  

Even opvallend is dat de kranten, bij misdrijven die gepleegd worden door “jongeren”, steeds opnieuw naar verzachtende omstandigheden zoeken.  Voor wat de jongens van Joegoslavische oorsprong betreft die betrokken waren bij bovenvermelde agressie op een tram en waarbij een politieagent levensgevaarlijk werd verwond, werd bv. systematisch herhaald dat zij in oorlogsomstandigheden opgegroeid zijn.  So what?  De ouders van de mensen van mijn generatie zijn allemaal tijdens de Tweede Wereldoorlog opgegroeid.  Ze hebben hier zich nooit op beroepen om zich misdadig te gedragen en hebben zich trouwens ook niet misdadiger gedragen dan de generaties net voor en achter hen. 

Bij de kereltjes die het op de Antwerpse tram zo bont hebben gemaakt, is het bovendien zo dat ze slechts 17 waren.  De oorlog in het voormalig Joegoslavië liep ten einde rond 1994.  Dit betekent dat zij er maximaal 3 jaar in geleefd hebben en dit dan nog toen zij nog baby’s waren.  Zou dit hen dermate hebben beïnvloed dat zij er misdadig van geworden zijn?

Een hoogtepunt in deze vorm van berichtgeving wil ik u niet onthouden.  Het gaat om een artikel dat verscheen in Het Laatste Nieuws van 4 april.  Het is van de hand van Hilde Sabbe, voormalig redacteur van De Morgen en blijkbaar in het raam van de Persgroep overgestapt naar Het Laatste Nieuws om er een soort wederopvoeding van de lezers van deze krant op het getouw te zetten.

Wat er ook van zij, ze schrijft zonder enig complex dat de daders van bovenvermelde aanval op een politieman, vertegenwoordigers zijn van onze Europese cultuur.  Neem mij niet kwalijk, maar dit is dikke zever.  De daders vertegenwoordigen helemaal niet onze cultuur.  Net zoals als jonge Marokkanen die straten onveilig maken ook de Marokkaanse cultuur niet vertegenwoordigen. 

Hebben mensen zoals Hilde Sabbe nu nog steeds niet door dat het feit dat veel allochtonen in de criminaliteit geraken, niets met cultuur te maken heeft, maar alles met hun ontworteling.  De normen uit het eigen vaderland kunnen ze niet meer toepassen, terwijl ze deze van het land waar zij nu verblijven niet kennen.  De weldenkenden hebben dit nooit willen begrijpen, met alle gevolgen vandien…

15:06 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hilde sabbe, joe van holsbeeck, kranten |  Facebook |

09-04-08

POETIN

20041005-poetin

Grote staatsmannen zeggen niet altijd dwaze dingen.

Wat dacht u van volgend citaat van Vladimir Poetin:

 

“Frankrijk is de klonie van haar kolonies geworden”

11:04 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: poetin |  Facebook |

01-04-08

DE MORGEN, MET DE “M” VAN MANIPULATIE

De%20Morgen

Zondag 30 maart 2008

 

Eén van de allereerste berichten op het TV-nieuws van de VRT heeft betrekking op een “racistische aanslag” in Antwerpen.  Een zwarte dame komt op de buis vertellen dat ze op die dag aangevallen werd door een blank koppel toen ze door het centrum van Antwerpen fietste.  Ze verklaarde dat de man haar brutaal met haar fiets tegen de grond gooide en haar voor “negerin” en “hoer” uitschold.

Dezelfde namiddag verschijnen er op internet een aantal berichten die verwijzen naar een getuige die zich bij de politie gemeld heeft om te verklaren dat het de zwarte vrouw was die zich zeer agressief had gedragen en dat de blanke man die ze van racisme beschuldigde, alleen maar zijn zwangere vrouw had verdedigd.

 Maandag 31 maart 2008 

Alle Vlaamse kranten maken gewag van zowel het verhaal van de zwarte dame als dat van de getuige die haar tegenspreekt.

Alle Vlaamse kranten? Neen. Eén krant niet: De Morgen, die van de getuigenis helemaal geen gewag maakt…of wat had u gedacht? 

 Dinsdag 1 april 

De kranten schrijven dat er nu al verschillende getuigen zijn die de zwarte dame tegenspreken.  Eén “gazet” heeft haar bericht van gisteren nog niet rechtgezet: u mag eenmaal raden de welke…

 

Wie De Morgen leest, wordt goed en objectief geïnformeerd!

14:20 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen |  Facebook |

DE GENTENAAR, MET DE “G” VAN GERICHTE BERICHTGEVING

badgeoud

Zondag 30 maart

 

In Gent vinden een tweetal concerten plaats n.a.v. een als grap bedoelde onafhankelijkheidsverklaring van de stad.

Het is duidelijk de bedoeling een pastiche te brengen van het steeds populairder wordende Vlaams onafhankelijkheidsstreven.

 

Dinsdag 1 april

 

In een nabeschouwing over het evenement peilt de krant De Gentenaar naar de reactie van een politieke partij die deze Vlaamse onafhankelijkheid officieel in het vaandel draagt: de N-VA en naar deze van Spirit, die voor verdere regionalisering ijvert.  Het Vlaams Belang, dat niet alleen inzake Vlaamse onafhankelijkheid als marktleider moet beschouwd worden, maar bovendien in de Gentse gemeenteraad meer dan twee keer groter is dan de twee bovenvernoemde partijtjes samen, werd “vergeten”. 

“Il faut le faire” zeggen ze in de taal van de Belgicistische Gentenaars…

14:18 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de gentenaar, n-ga |  Facebook |

26-02-08

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING: EEN SPECIALITEIT VAN LINKS

hamas

Het is bij links in het algemeen en bij de weldenkende pers in het bijzonder al jaren “in” om in het conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen, de kant van deze laatsten te kiezen.  Het heet dan dat ze bijna uitgehongerd worden en dan wel meerbepaald in de Gaza-strook, waar zoals u weet de radicale islamitische groep Hamas het voor het zeggen heeft.

Jammer genoeg speelt die mooie linkse verontwaardiging nooit wanneer in diezelfde Gaza-strook Palestijnse christenen door diezelfde radicale Hamaslui zwaar aangepakt worden. 

Zo werd op 17 februari jl. in Gaza Stad het jeugdcentrum van de christelijke organisatie YMCA overvallen en daarna opgeblazen.  Het YMCA-centrum brandde volledig uit.  Daarbij ging de enigste christelijke bibliotheek van de ganse Gaza-strook verloren.  Ooggetuigen bevestigden dat ze vier gewapende gemaskerde personen hadden gezien, die een tijd lang de bewaker en de secretaris van het YMCA-centrum vast hielden.

Ik heb deze informatie niet in De Morgen gevonden.  De slachtoffers waren nochtans ook Palestijnen maar ja, het waren geen islamieten…

15:14 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hamas links de morgen gaza |  Facebook |

22-10-07

SOMMIGE AFFICHES MOGEN CHOQUEREN, ANDERE NIET...

siegfriedEr is de laatste tijd nogal wat te doen omtrent een affiche van de opera ‘Siegfried’. Hierop staat een foto van de Zuid-Koreaanse student die - in april van dit jaar - 32 van zijn medestudenten doodschoot op de campus van een universiteit in Virginia. De foto werd zo afgedrukt dat iedereen die naar de affiche kijkt de indruk heeft dat het pistool op hem of haar gericht is. Dit lokte in Antwerpen al heel wat negatieve reacties uit.

Nu de affiche ook in het straatbeeld van Gent verschenen is vraagt de lokale afdeling van Open-VLD aan het stadsbestuur de affiche niet op gemeentelijke borden te hangen.

Uiteraard is de commotie omtrent het gebruik van deze “reclame” voor een opera best te begrijpen. Het gaat hier duidelijk om bewuste uitlokking. Niemand weet eigenlijk hoe de foto met de opera kan gerelateerd worden. Wat ik echter niet kan begrijpen is dat niemand in de media het naar aanleiding van dit incident over censuur of over de beknotting van de vrije meningsuiting heeft!

Heel anders was de reactie van diezelfde media toen enige tijd terug een aantal Vlaamsgezinden (waaronder ikzelf) en / of katholieken protesteerden tegen de affiche van het zogenaamde toneelstuk: Onze lieve vrouw van Vlaanderen. Deze laatste werd afgebeeld met een ontblote borst. Het ging hier dus ook om een bewuste provocatie. De mensen die hier tegen durfden protesteren (niemand onder hen vroeg een verbod) werden toen onder de klassieke pejoratieve epitheta van links begraven zoals: onverdraagzaam, intolerant, religieus fanatisch, etc., etc.

Volgens de weldenkenden die het in Vlaanderen voor het zeggen hebben mag je tegen affiches protesteren maar dan selectief. Het is maar dat u het weet!

15:20 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |