15-04-10

JAQUELINE GOOSSENS SLAAT WEER TOE!

goossens

Ik had het op deze weblog al eerder over Jaqueline Goossens uit Maldegem, die -waarschijnlijk met het oog op het verspreiden in de VS van het evangelie van de de politieke correctheid - in New York is gaan wonen en alvast vanuit de Big Apple in het dagblad De Morgen en het weekblad Knack stukken pleegt waarvan die politieke correctheid dermate afdruipt, dat ik een bijna sensueel genot beleef aan het lezen ervan.

 

In de krant van zaterdag jl. was het weer eens raak.  Onze Jaqueline had op vakantie in West-Vlaanderen aan een of andere feesttafel gezeten en daar kennis gemaakt met een jongeman, die politie-inspecteur in Brussel is maar die niet in de hoofdstad wil wonen omdat het er te gevaarlijk is.

 

Uiteraard voelde Jaqueline zich geroepen hierop vanuit “haar Amerikaanse ervaring” te reageren.  Ze had hem verteld dat de huidige toestand in Brussel niets was in vergelijking met het onveiligheidsklimaat dat in de jaren ’70 in New York heerste.  “Maar”, had ze eraan toegevoegd, “New York is nu volgens het FBI de veiligste stad van de VS geworden”.

 

Ze besefte waarschijnlijk niet dat ze hiermede een lans brak t.v.v. de drastische maatregelen die in de Amerikaanse megapool getroffen werden om ze opnieuw leefbaar te maken.

 

Ze vermeldde ook niet dat de burgemeester van New York om de wantoestanden aan te pakken de nultolerantie uitgevonden had.  Deze nultolerantie, die dan toch efficiënt blijkt te functioneren wordt nochtans constant door de geestesgenoten van de betrokken dame verketterd.

 

Wanneer zullen die linkse madammen nu eens logisch en consequent durven denken en spreken?

 

Tenslotte nog een uitsmijter: Jaqueline Goossens vertelde dat toen ze de betrokken politieman uit Brussel aan het woord hoorde, ze de bezettingsleger-mentaliteit herkende die in New York zo veel kwaad bloed heeft gezet, nl. de manier van denken van agenten die van buitenaf worden aangevoerd, geen voeling hebben met de plaats waar ze de orde handhaven, enz…

 

Het is duidelijk: zelfs vanuit New York kan onze Jaqueline beoordelen of politiemensen al dan niet voeling hebben met wat in Brussel gebeurt.

Ze is geniaal, vindt u ook niet?

14:13 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de morgen, knack, new york, jaqueline goossens |  Facebook |

30-03-10

LE SOIR, DE MORGEN EN…DE STANDAARD, MÊME COMBAT?

lesoir

Eergisteren bracht Le Soir een opiniestuk van een zekere Jean-Paul Marthoz, naar verluidt wereldberoemd in Franstalig België, maar totaal onbekend bij "de boerkes van Vlaanderen".

Het stuk handelde over de Vlaamse wooncode en was , conform de traditie in de krant van de Brusselse Koningstraat behoorlijk anti-Vlaams.

Het ging over "etnische zuiveringen", "genociden", enz. en als klap op de vuurpijl werd het artikel geïllustreerd met een foto van een massagraf van christenen in Nigeria.

De heibel die dit alles met zich meebracht, zorgde voor een aantal reacties van mensen die van mening zijn dat ze bij de Vlaamse intelligentsia horen.  Uiteraard was Yves Desmet van De Morgen één van de koplopers.  Alhoewel hij het niet eens was met de teneur van het stuk, was hij toch van mening dat de publicatie ervan moest kunnen.  Als reden hiervoor voerde hij aan dat de associatie met de bijgevoegde foto bijzonder onkies is en in feite thuis hoort bij een techniek waar Goebbels himself nog wat van zou kunnen leren, maar dat niettemin de vrijheid van meningsuitingen er niet alleen is voor meningen die algemeen aanvaard worden maar ook - en zelfs vooral - voor meningen who , shock and disturb.  Hebt u ooit dit standpunt door De Morgen i.v.m. het Vlaams Belang horen huldigen?

Maar ook De Standaard is in dat bedje ziek.  In zijn editoriaal van vandaag stelt hoofdredacteur Peter Vandermeersch het volgende: "die vrijheid van meningsuiting mag geen grenzen hebben.  Onze opiniepagina's moeten een vrije plaats blijven waar scherpe en zelfs kwetsende standpunten mogen worden verdedigd".

Hebt u zijn kwaliteitskrant al ooit zoiets horen verkondigen i.v.m. het Vlaams Belang?

M.a.w.: voor beide editorialisten is Le Soir misschien wel eventjes fout m.b.t. de Vlaamse wooncode, maar dit is niets in verhouding tot de zonde tegen de Heilige Geest die het Vlaams Belang op zijn geweten heeft (volgens de oude catechismus van Mechelen is deze zonde nl. de enige waarvoor geen vergiffenis kan geschonken worden).

Dat Le Soir Vlaamshatend is, staat nochtans buiten kijf.   Zoals velen onder u weten, ben ik in Brussel opgegroeid en dit in een tijd waarin die krant in de hoofdstad allesoverheersend was ( zonder Le Soir had het FDF nooit kunnen bestaan).  Velen weten ook dat ik Franstalig onderwijs volgde.  Ik las in die tijd alle dagen Le Soir - hoe kon het ook anders? - en ik wil vandaag bekennen dat het precies door de artikels van die krant is dat ik een flamingant werd en later een geëngageerd Vlaams-nationalist.  Dagelijks bracht die "gazet", die zich graag Le Quotidien Vespéral noemde, hatelijke stukjes over de Vlamingen.  Vooral in de rubriek "la petite gazette".  Deze giftige artikels werden geschreven in een bekakt Frans, dat doorspekt werd met archaïstische uitdrukkingen (dit laatste waarschijnlijk om intellectueel over te komen).

Na een tijdje begonnen wij als jonge militante Vlamingen ons onledig te houden met het imiteren van deze stijl.  Mijn geliefkoosde zin haalde ik uit een reportage van Le Soir waarin de mensen die naar de Ijzerbedevaart gingen aan de Franstalige lezer werden voorgesteld.  Over de jongeren die per fiets naar Diksmuide trokken, ging het als volgt: "Des jeunes éliacins boutonneux et exités par des petites vicaires fanatiques pédalent allègrement vers la tour de l'Yser".  Vertaald geeft dit: "Knapen met gezichten vol jeugdpuistjes, die opgehitst worden door fanatieke onderpastoortjes, fietsen vrolijk richting Ijzertoren".

En dit is maar een klein staaltje van de wijze waarop deze "Belgische" krant de Vlaamsgezinden beschreef.  Le Soir is niet alleen Radio Milles Collines, zoals sommigen beweren, het is ook een soort "Völkischer Beobachter"

Wat mij meer ergert, is dat de laatste jaren de redacties van De Morgen en De Standaard zonder enige schroom meewerken met "die gazet".  Lezen ze haar nooit of hebben ze een collaborateursziel? 

 

 

 

10:00 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen, de standaard, le soir, bart de wever |  Facebook |

26-05-09

SELECTIEVE VERONTWAARDIGING

wallonie

In De Morgen van 23 mei kon je volgend kort bericht lezen:

 

Verschillende FDF’ers zijn lid van de Facebookgroep “'Bruxelles élargie, libérée et surtout francisée' (Brussel uitgebreid, bevrijd en vooral verfranst), die de Vlaamse pendelaars omschrijft als: “woekerend ongedierte, die we elke ochtend de Brusselse arbeidsmarkt zien overspoelen om 's avonds hun geld af te geven aan de vijand".

 

De groep die dit subtiele stuk pleegde, bestaat uit een aantal Franstaligen met duidelijke academische binding en kan uiteraard rekenen op de steun van een aantal FDF-politici.

 

Stel je voor wat er zou gebeuren indien een Vlaams-Belanger nog maar een tiende  van wat deze mensen verkondigen, over Franstaligen of allochtonen zou verklaard hebben.

De wereld zou te klein geweest zijn.  De Raad van Europa, de Verenigde Naties, misschien zelfs het Vaticaan zouden ingeschakeld worden en elke Vlaamse progressieve organisatie – en dan vooral de gesubsidieerde afkortingen waaraan ons land zo rijk is – zou al geprotesteerd hebben.  De vakbonden zouden op hun achterste poten hebben gestaan en de Minister van Justitie zou gebruik gemaakt hebben van zijn positief injunctierecht om het parket in te schakelen.  Om nog maar te zwijgen over het Centrum van Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, dat uiteraard kloek in actie zou zijn getreden.

Vanzelfsprekend zou dit allemaal ook aanleiding gegeven hebben tot een grote betoging, die zou geëindigd zijn met een concert waarop elke zanger die Vlaanderen rijk is, had moeten optreden.

 

Maar ja, nu het alleen maar Vlamingen zijn die als “ongedierte” worden aangesproken, reageert uitsluitend het Vlaams Belang, waarvan de voorzitter klacht heeft ingediend. 

 

De Morgen, die nochtans in politieke verontwaardiging over al dan niet vermeende discriminatie gespecialiseerd is, bracht het Facebookstuk zonder enig commentaar en de andere kranten zwegen het zelfs tot hiertoe dood…

 

Spreekt dit allemaal geen boekdelen?

 

12:22 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de morgen, fdf, facebook |  Facebook |

09-04-09

DE MORGEN VERKOOPT HISTORISCHE LEUGENS

dm

In De Morgen van 23 maart verscheen een lang en uitgebreid artikel over het samengaan in Italië van de Alleanza Nazionale en de partij van Berlusconi.

 

Hierin stond te lezen dat Giorgio Almirante, de historische leider van de neofascisten, in 1946 de leider werd van de Nationale Socialistische Beweging. 

In werkelijkheid stichtte hij toen een partij die hij de Italiaanse Sociale Beweging noemde.

Deze naam klonk waarschijnlijk voor de redactie van De Morgen niet erg genoeg en dus werd het in die krant maar een nationaal-socialistische beweging.

 

Van manipulatie van de geschiedenis gesproken…

14:18 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de morgen, berlusconi, almirante |  Facebook |

12-01-09

De Morgen is een kwaliteitskrant

dm

In weldenkende kringen hoor ik regelmatig beweren dat De Morgen een kwaliteitskrant is, waarvan de buitenlandse berichtgeving tegelijkertijd zeer gedocumenteerd en zeer kritisch is.

Dit zal wel, want in een stuk dat op zaterdag 10 januari omtrent het conflict tussen Rusland en Oekraïne verscheen, las ik letterlijk het volgende: “Honderdduizenden hebben in de winter van 2004 in de straten van Kiev en elders in Oekraïne een volksbeweging op gang gebracht die het corrupte regime van Edvard Sjevardnadze, nochtans een held van het Gorbatsjov-tijdperk in de late Sovjet-Unie, ten val bracht”.

En ik die dacht dat Sjevardnadze, voormalig Sovjet-minister van Buitenlandse Zaken, president van Georgië geweest was en dat het Janoekovytsj was die in Oekraïne door de Oranjerevolutie voorlopig opzij werd gezet.

Maar ja, ik ben maar een Vlaams-Belanger…

 

14:51 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: de morgen |  Facebook |

03-11-08

Wie gelooft die krant nog?

dm

Dat De Morgen, wanneer het over Vlaanderen gaat, zich steeds met de vingers op de naad van de broek aan de kant van de Belgicisten schaart, verbaast al lang niet meer.  Die krant is nu eenmaal een spreekbuis van het regime. 

Opvallend blijft de wijze waarop deze taak uitgevoerd wordt.  Dan denk ik bv. aan de indianenverhalen die de redactie van deze gazet over het Vlaams Belang verspreidt.  Zo verscheen een paar weken terug een artikel over een proces dat het Vlaams Belang i.v.m. een patent op een naam voor de Arbeidsrechtbank (sic) verloren zou hebben.  Dit zou een boeiend verhaal kunnen geweest zijn, ware het niet dat er geen jota van klopte.  In heel de partij wist niemand iets over een hangende procedure van deze aard…voor welke rechtbank dan ook.

Dit weekend overtrof De Morgen echter zichzelf in een groot artikel (over twee bladzijden) dat onder de titel “Vlaanderen Vlaams!” moest aantonen hoe brutaal, fanatiek en kleingeestig de Vlamingen op dit ogenblik een wat de krant noemt “linguistic cleansing” doorvoeren.  Dit op basis van een aantal anekdotes die verondersteld worden op dat vlak boekdelen te spreken.  Enkele hiervan wil ik u niet onthouden:

 

-Er was bv. die hoge EU-ambtenaar uit Malta, die zich in Sint-Pieters-Leeuw wou komen vestigen en daar moest ervaren dat de gemeenteambtenaar tot wie hij zich richtte, verwees naar de taalwetten van 1963 om geen andere taal dan het Nederlands te spreken.  

-En wat te denken van die man, die ’s avonds laat in Brugge op straat per GSM zijn Franstalige vrouw opbelt, en zwaar afgetuigd wordt omdat hij dit in de taal van Molière doet?

-Zou u ook niet griezelen wanneer u moet vernemen dat in Gent de voorstellingen van Exploration du Monde in 1994 uiteindelijk gestopt werden omdat een aantal mannen in zwart uniform de zaal binnenstormden, de Hitlergroet brachten en vervolgens alles kort en klein sloegen?

 -En dan is er nog het trieste verhaal van die Française, die op Zaventem geland was en moest meemaken dat een taxichauffeur haar niet naar Brussel wou brengen omdat ze het Nederlands niet machtig was.

-De klap op de vuurpijl: op 16 oktober stapt in Kapelle-Op-den-Bos een zekere Sara van school naar huis.  Ze spreekt Frans met haar vriendin en wordt daarvoor omsingeld door medeleerlingen, die haar verbieden dit te doen.  Gevolg: de 14-jarige Sara kwam die avond thuis met 38 messteken.

 

-Voor wat die EU-ambtenaar uit Malta betreft, zou ik hem graag samen met mij zien binnenstappen in een administratief gebouw van een willekeurige gemeente van zijn eiland, zodat hij zou kunnen waarnemen op welke wijze de ambtenaren zouden reageren wanneer ik hen in het Nederlands zou aanspreken.  Dezelfde EU-persoonlijkheid zou toch ook moeten beseffen dat ambtenaren de wetten moeten toepassen…ook de taalwetten.

-Voor wat het incident van Brugge bertreft, ben ik bereid dwars door deze stad - waar men gewoon is toeristen van over gans de wereld te ontvangen – te wandelen en door mijn GSM voortdurend Frans te spreken.  Dit uiteraard in het bijzijn van een journalist, die dan zou kunnen vaststellen hoe erg ik het te verduren zou krijgen.

-Aan het verhaal van de raid, die door Hitlergroet brengende mannen in zwart uniform in 1994 in Gent zou hebben plaats gevonden, wil ik zelfs geen woord besteden.  Het is gewoon té gek.

-En wat met de taxichauffeur die aan de luchthaven van Zaventem op klanten staat te wachten, maar een rit van ongeveer 50 Euro weigert omdat de dame die zich aanbiedt Frans spreekt?  Denkt u ook niet dat taxichauffeurs in Zaventem alle klanten aanvaarden, ook al spreken ze Oeigoers, Swahili of Tsjetjeens?

-Het verhaal van het meisje uit Kapelle-Op-den-Bos ,dat 38 messteken opliep omdat ze Frans sprak en toch nog naar huis ging, komt uit La Dernière Heure en werd nergens in Vlaanderen bevestigd. 

 

De meeste van deze anekdotes komen trouwens uit La Dernière Heure, die wanneer het om informatie over Vlaanderen of de Vlamingen gaat, net zoals Le Soir totaal onbetrouwbaar is.  Iedereen die zelfs maar af en toe de Franstalige pers leest, weet dit.  Behalve De Morgen…of zou het zo zijn dat de krant deze verhaaltjes alleen maar brengt omdat ze goed passen in de politieke lijn van de redactie? 

Wat er ook van zij, ik blijf herhalen dat dit vanwege De Morgen niemand mag verbazen.  Erg is echter dat linkse Vlamingen, die ervan overtuigd zijn dat ze als intellectuelen door het leven gaan, deze “kwaliteitskrant” sterk au sérieux blijven nemen.

Het ziet er niet goed uit met de toekomst van de linkse intelligentia in Vlaanderen…

UPDATE

Uit Het Laatste Nieuws van 5 november: 

Franstalig meisje verzon aanval door Vlaamse schoolvrienden

Het Brusselse parket heeft tot nu toe geen bewijs gevonden dat de 14-jarige Sara door haar schoolgenoten in Kapelle-op-den-Bos in de armen zou gekerfd zijn. Het meisje had beweerd dat ze aangevallen was omdat ze Frans sprak maar volgens het Brusselse parket zijn daar ernstige twijfels over, meldt parketwoordvoerder Jos Colpin.

"Aangevallen met breekmes"
De 14-jarige Franstalige Sara deed haar verhaal op 17 oktober in de krant 'La Dernière Heure'. Daar vertelde ze hoe een medeleerlinge, die het niet verdroeg dat ze met een vriendin Frans sprak op straat, haar interpelleerde. Het meisje zou een aantal vrienden hebben opgetrommeld die Sara omsingelden. Omdat ze zich bedreigd voelde, haalde Sara een breekmes boven, maar liet het vallen. Haar belagers zouden dan het mes hebben opgeraapt en gebruikt hebben om haar 38 maal in de linkervoorarm te kerven.

Incident anders verlopen
Volgens het Brusselse parket heeft het onderzoek door de lokale politie nu uitgewezen dat het incident op een andere manier is verlopen. Er zou wel al enige tijd spanning geweest zijn tussen Sara en een dertienjarige schoolvriendin omdat Sara met een ander meisje steeds Frans sprak. De schoolvriendin zou zich daardoor buitengesloten gevoeld hebben en op 10 oktober zou het buiten de school tot een ruzie zijn gekomen. Daarbij zou Sara inderdaad een breekmes hebben bovengehaald dat door twee andere meisjes uit haar handen werd geslagen. Een vriendin van Sara zou het mes dan hebben meegenomen naar huis.

"Niemand raakte gewond"
"Uit het onderzoek is ook gebleken dat Sara schrammen op de arm vertoonde maar er kon niet worden vastgesteld hoe ze daaraan is gekomen", zegt parketwoordvoerder Colpin. "Zelf weet ze niet wie de schrammen zou hebben aangebracht en alle rechtstreekse getuigen verklaren dat er niemand gewond raakte op het moment van de feiten."

Incident met moeder
Een half uur na het eerste incident kwam het evenwel tot een tweede incident, toen Sara op de plaats van de feiten terugkeerde met haar moeder. Die zou naar aanleiding van het verhaal dat haar dochter deed, op zoek gegaan zijn naar haar aanvallers. Daarbij kwam het tot een confrontatie tussen Sara's moeder en enkele schoolgenoten, met wederzijdse slagen. Op dat moment kwam de lokale politie tussen en stelde proces-verbaal op voor bedreigingen. Later werd er ook een klacht neergelegd tegen Sara's moeder voor slagen aan een minderjarige. Beide dossiers zijn in handen van het Brusselse parket. Sara zelf werd door haar school, het Sint-Godelieve-Instituut, aan de deur gezet en loopt ondertussen school in Mechelen. (belga/vsv)

 

12:23 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen |  Facebook |

29-10-08

De forel van de Führer…en van Yves Desmet

forel

In dit landje is het surrealisme nooit ver weg.

België kampt met een financiële crisis die vergeleken kan worden met deze van de jaren ’30 van de vorige eeuw en geraakt bovendien ook niet uit zijn institutionele problemen en dit sinds de verkiezingen van juni 2007.  Wat hield echter een heel deel van de opiniepers de laatste dagen bezig?  Een TV-kookprogramma waarin naar verluidt zou verteld worden hoe je de geliefkoosde schotel van Adolf Hitler, forel in botersaus, moet klaarmaken.

De kampioen in de verdediging van de uitzending was niemand minder dan Yves Desmet, hoofdredacteur van de Osservatore Romano van de politieke correctheid in dit land.

In De Morgen van gisteren vond hij er niets beters op dan de tegenstanders van de uitzending van censuur te beschuldigen.

Nu is het zo dat de strijd tegen censuur ons allen heilig moet zijn, maar kon Desmet nu echt geen betere zaak verdedigen dan deze van een programma waarin ons medegedeeld zou worden wat de besnorde met de bles nu toch zo graag tussen zijn kiezen stak?

Leert deze culinaire aangelegenheid ons misschien iets bij?  Vernemen wij dankzij haar meer over de diepere oorzaken van de Tweede Wereldoorlog?  Vertelt ze ons meer over de psyche van mensen die het in het midden van de twintigste eeuw nodig vonden een ware genocide tegen de joden op het getouw te zetten en deze ook met de gekende grundlichkeit probeerden door te voeren?  Verklaart deze forel met botersaus iets meer over de achtergrond van die mensen die erin geslaagd waren in hun eigen land en in een groot deel van Europa op enkele jaren tijd een supertotalitair regime op te bouwen?

 

Desmet gaat nog verder: hij haalt er Hannah Arendt bij om zijn betoog wat meer body te geven.

Zou deze dame, die ons een prachtige analyses geleverd heeft van het totalitarisme zoals het ontstaat en functioneert, zich niet omdraaien in haar graf wanneer ze zou vernemen dat haar werk gebruikt wordt om een TV-uitzending over forel in botersaus te verdedigen?

 

Is het bovendien niet bijzonder ironisch dat precies Yves Desmet censuur in hoofde van anderen durft aanklagen?

In zijn krant De Morgen wordt immers al sinds jaren elke informatie over wat hij beschouwt als rechts gecensureerd en in het bijzonder wanneer het gaat over het Vlaams Belang.  De verslaggeving over parlementaire debatten bijvoorbeeld.  Hierin laat de redacteur steeds alle partijen die eraan deelnamen, aan het woord komen, behalve uiteraard het Vlaams Belang.  De lezer van deze krant mag blijkbaar niet weten wat deze partij verdedigt.  Schrik van contaminatie? 

En dan hebben we het nog niet over de fantasieverhalen die De Morgen regelmatig omtrent het Vlaams Belang in de wereld stuurt. 

Als er iemand is die in dit land wanneer het over censuur gaat beschaamd zou moeten zwijgen, dan is het wel Yves Desmet…

Tenslotte toch dit nog: wanneer hij absoluut iets over het eten van forel wil brengen, raad ik hem aan eens een gerookt exemplaar van deze vis te proberen en dan opgediend met een glas ijsgekoelde wodka…een lekkernij!

13:39 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: hitler, de morgen, forel, yves desmet |  Facebook |

27-06-08

LE SOIR: De moniteur van de haat tegen de Vlamingen.

Bart De Wever is boos op Le Soir omdat deze krant een systematische hetze voert tegen alles wat Vlaams is en daarbij voor niets terug deinst. Zo is er bijvoorbeeld het artikel van Le Soir waarin er voor gepleit wordt alle NV-A’ers, Bart op kop, op een schip te zetten en dit dan in het midden van de oceaan te laten zinken. 

Bart De Wever heeft geen ongelijk. Integendeel.

Wat mij echter verbaasd is dat hij pas nu de hatelijke proza van Le Soir ontdekt.  Het dagblad is immers nooit van toon veranderd. Smerige anti-Vlaamse artikels waren in die krant al in de jaren ‘60 schering en inslag. En ik zal het maar bekennen: ik woonde in die tijd in Brussel en las het alle dagen. De anti-Vlaamse haat die er tot uiting in kwam ergerde mij toen al in die mate dat ik er mijn nationalistische overtuiging voor een groot deel aan te danken heb. Tja, als je als Vlaming ondervond wat deze spreekbuis van de Brusselse Franstaligen over ons vertelde kon je niets anders dan een radicale Flamingant worden.  

Ook op deze weblog heb ik meer dan eens uiting gegeven aan mijn ergernis over wat Le Soir vertelt over Vlaanderen en de Vlamingen en over de wijze waarop deze laatsten door de pretentieuze redactie van de krant uit de Koningsstraat steeds weer in een verkeerd daglicht worden gesteld. 

Ik verwijs bijvoorbeeld naar mijn stukje van 19 november 2007 onder de titel: zo worden de Vlamingen door Le Soir gezien (http://francisvandeneynde.skynetblogs.be/post/5234601 waarin ik een artikel van hoofdredacteur Michel Marteau citeerde en meer in het bijzonder volgende woorden: “la bête flamingante sort de sa cage” (vertaling: het flamingantisch beest is uit zijn kooi gebroken). 

Een ander voorbeeld: het artikel dat op 19 juni over de geschiedenis van het Vlaams Belang in die krant verscheen en waarin ondermeer te lezen staat dat de mensen van Were Di, waarvan Karel Dillen lang de voorzitter was,  permanent in bruin uniform door Vlaanderen opmarcheerden. Dit is niet moeilijk te weerleggen: Were di’ers hebben nooit een uniform gedragen maar  bij de Franstaligen gaan zulke verhalen er als zoete koek in. 

Ook treft mij de wijze waarop, als ze al aan bod komen, Vlaams Belangers in dit blad worden beschreven. 

Wanneer Le Soir het heeft over verklaringen van politici uit de traditionele partijen dan worden deze ingeleid door gebruik te maken van de normale Franse werkwoorden die hiervoor moeten gebruikt worden. Bv. dire (zeggen) of raconter (vertellen).

Verklaringen van Vlaams Belangers komen zeer weinig aan bod maar wanneer Le Soir dit dan toch doet dan gebruikt de krant het werkwoord  eructer (vertaling: uitbraken).  

Met andere woorden Vlaams nationalisten spreken niet op een normale manier, nee zij kunnen alleen maar uitbraken. 

Wat mij echter het meest ergert is het feit dat een aantal Vlaamse journalisten die gespecialiseerd zijn in de politieke correctheid, en dan denk ik aan de redactie van De Morgen, een aantal redactieleden van De Standaard en zelfs aan mevrouw Hilde Sabbe van Het Laatste Nieuws ons steeds Le Soir proberen voor te stellen als een gematigde krant die samen met Vlamingen van goede wil, wil zoeken naar constructieve oplossingen voor België.


Ik vraag mij af of deze mensen ooit die krant lezen. Maar misschien kennen ze doodgewoon niet voldoende Frans om dit op een correcte wijze te doen. 

Wat er ook van zij: ik durf beweren dat wat Le Soir over de Vlamingen vertelt best zou kunnen vergeleken worden met wat het partijblad van Hitler: “Der Völkische Beobachter” voor de tweede wereldoorlog over de Joden schreef.   

 

13:46 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: de standaard, de morgen, bart de wever, le soir, hilde sabbe |  Facebook |

23-06-08

Wij zijn allemaal Ieren

ierse vlag


27 Landen maken deel uit van de huidige EU. Het is al lang geweten dat de koele technocraten en bureaucraten die opvallend arrogant de leiding van deze club waarnemen, zich weinig gelegen laten aan de mening van de Europeanen omtrent hun beslissingen en bedoelingen. Zo kon het gebeuren dat toen het verdrag van Maastricht  bij referendum in Denemarken werd verworpen, niemand er aan dacht dit verdrag te herzien of aan te passen. Neen, de Denen hadden ‘verkeerd’ gestemd en moesten dus opnieuw naar de stembus nadat ze duchtig op de vingers waren getikt, zodat ze uiteindelijk toch een meerderheid leverden.

Hetzelfde gebeurde met het verdrag van Nice dat oorspronkelijk door de Ieren verworpen werd. Ook deze laatsten moesten hun huiswerk herbeginnen.

Daarna kwam de Europese Unie dan weer aandraven met een project van Europese grondwet. Dit werd zowel door de Fransen als door de Nederlanders bij stemming afgevoerd. In een normale democratie had men op dat ogenblik tot de begrafenis van het project moeten beslissen. Niet zo in de Europese Unie. De tekst die door de Fransen en de Nederlanders niet aanvaard werd, kwam terug maar dan in een veel gecompliceerdere versie. Er werd gehoopt dat de Europeanen zich aan die camouflage zouden laten vangen en bovendien werd de ‘Europese grondwet’ omgedoopt in: ‘Verdrag van Lissabon’. Om de maat vol te maken werd er tegelijkertijd voor gezorgd dat nergens nog in Europa de kiezer zich rechtstreeks over één en ander zou mogen uitspreken.


Maar er was Ierland...

Dat eilandje waar halsstarrig vastgehouden werd aan de verplichting om de bevolking in deze materie te raadplegen. De Ieren mochten dus stemmen en ze deden dit verdomd goed.

Ondanks de druk die op hen werd uitgeoefend gaven ze de EU een les in democratie. De ‘politieke correctheid’ die ook daar probeert ingang te vinden, kon hen er niet van overtuigen het verdrag van Lissabon te aanvaarden.

Bravo dus voor de Ieren.

Jammer genoeg deelt niet iedereen deze mening. De eurocraten niet, de bonzen van de grote traditionele partijen niet en zelfs … de linkse bourgeois van De Morgen niet.

In die krant, die beweert progressief te zijn, kwam eerst en vooral de grote goeroe van chi-chi links in Vlaanderen, Paul Goossens te voorschijn met een artikel dat der mate beledigend was voor de Ieren dat de Europese parlementsleden van het Vlaams Belang het nodig vonden er klacht wegens racisme tegen in te dienen.

Dat ze hierin overschot van gelijk hebben mocht blijken uit het feit dat de krant in de ingeslagen weg volhardt. In De Morgen van zaterdag 21 juni mocht ik het volgende lezen over de Ieren die hadden durven ‘Neen’ stemmen:

“Je had Ierland moeten zien voor het toetrad tot de Unie. Een troosteloos, donker tochtgat in de zee. Een koppig verdeeld volk van godsdienstwaanzinnigen, terroristen, turfstekers en portdrinkers. Dat woonde in koterijen waarin de buren elkander hoorden bevruchten en verrot slaan, liep op straat te lanterfanten met uitgeteerde, door acne geprofileerde smoelen. Wijken vol werklozen die elkaar naar het leven stonden. En heel die miserie gingen ze met hun libido te lijf, waardoor de kindwijven zwanger in de schoolbanken zaten, want onze lieve heer had zich uitgesproken tegen de pil. Ha ja. En als zelfs de paus zijn poedel nog niet liet steriliseren, wat zouden de Ieren dan hun in caféwc’s bij elkaar gerampetampte nageslacht mogen aborteren? En al die kindwijven verlieten vervolgens dan maar de school, zonder diploma. Maar wat gaf dat, er was toch geen werk, die instelling …, om moederke te spelen en zich uit onvrede met het leven en de rugbyuitslagen vol fishsticks te steken.”  

Wat een haat, wat een nijd, wat een minachting!


Stel u voor dat iemand iets gelijkaardigs zou schrijven over bv. Noord-Afrikaanse allochtonen. Hij werd onmiddellijk voor de rechtbank gesleept en zou zeker niet op genade moeten rekenen.

Wat hebben de Ieren toch misdaan?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: zij hebben durven neen zeggen tegen iets waarop ze hadden moeten ja antwoorden, tenminste volgens de mensen die menen te mogen bepalen wat we politiek moeten doen en laten.


Dit is erger dan een doodzonde. Het is een zonde tegen de Heilige Geest. En hiervoor bestaat volgens de catechismus geen vergiffenis

Vandaag voel ik mij een Ier en ik hoop van u hetzelfde!

14:18 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: eu, ierland, de morgen, lissabon |  Facebook |

11-06-08

CHI-CHI LINKS REDT BELGIË

gauche_caviar

Al meer dan eens vestigde ik op deze weblog de aandacht op het feit dat – hoe bizar het ook moge overkomen – chi-chi links (mijn vertaling van de Franse uitdrukking “la gauche caviar”) steeds Belgicistischer aan het worden is.

Het blijven doorwoekeren van de ernstige regimecrisis waarmee ‘t Belgiekske nu al meer dan een jaar lang geconfronteerd wordt, is uiteraard van aard om deze weldenkende vertegenwoordigers van het systeem zenuwachtig en zelfs paniekerig te maken.

Gelukkig vinden ze in de “kwaliteitskranten” De Morgen en De Standaard een schouder waarop ze naar hartelust kunnen uithuilen.  In de opiniebladzijden van de betrokken kranten proberen deze postmodernisten die tegelijkertijd neo-patriotten zijn, bijna dagelijks de drang naar onafhankelijkheid van steeds meer Vlamingen te minimaliseren, maar laten zij ook hun creativiteit de vrije loop in de hoop een miraculeuze formule te vinden om het tricolore vaderland te redden.  En op dat vlak moet toegegeven worden dat hun fantasie geen grenzen kent.  In de opiniebladzijden van De Standaard van 11 juni bv. (deze opiniebladzijde draagt sinds kort ook een tweede veelzeggende naam: België) vinden we de volgende stukken:

 

1)     “Geef het buitenland een plaats in toekomstig België” van Bogdan Vanden Berghe (11-11-11), dat er niet alleen voor pleit de allochtonen bij de staatshervorming te betrekken, maar bovendien het buitenland hiervoor aan te spreken, en dit omdat volgens de auteur ons landje toch zoveel prestige in de wereld heeft.

2)     “Loftfederalisme” van Nicolas Bouteca, die vindt dat federaal België sterker moet gemaakt worden door de begroting gezond te maken en hiervoor de gemeenschappen te doen betalen.

3)     “Kan België zonder nationale partijen?” van een zekere Jean-Benoit Pilet, die het antwoord meent te geven door de vraag te stellen en bijgevolg van mening is dat de partijen terug “nationaal” moeten worden.

4)     “TV Belgique-TV België” van Maarten Goethals en An Moerenhout, respectievelijk hoofdredacteur en redactiesecretaris van het Leuvense studentenblad Veto, die van mening zijn dat België kan gered worden met TV-shows gepresenteerd in beide landsgedeelten, met films, series en soaps die zowel in het Nederlands als het Frans ondertiteld worden, met sportwedstrijden die voorzien worden van commentaar door een Vlaamse en een Waalse presentator, met spelprogramma’s met kandidaten uit beide cultuurgemeenschappen en…last but not least: een nationaal TV-journaal waar François Brigode van de RTBF naast Martine Tanghe van de VRT zit.

5)     “Een Vlaams kanaal” van Joëlle Scoriels, voorgesteld als illustratrice en presentator van programma’s op La Deux en Arte, waarin de auteur beweert een Vlaams kanaal geschilderd te hebben dat – voor zo ver ik het goed begrepen heb – moet bekeken worden door een surrealistische bril en vanuit het standpunt van de abstracte kunst, waaruit dan een Belgische “voorovergebogen identiteit” (wat dat ook moge wezen?) tot uiting moet komen, net zoals het kanaal op haar dok “voorovergebogen” is (sic, sic, sic).  

6)     “Tabula Rasa” van Loryn Parys.  Hierin wordt niet alleen gepleit voor het afschaffen van de taalgrens en voor het invoeren van een federale kieskring, maar ook voor het raadplegen van Harvard-professor Michael Porter, die een expert zou zijn in strategie- en concurrentieposities van landen, en tenslotte ook voor het volgen van het advies van een New Yorkse vriend van de betrokkene dat luidt: “Start by investing some money to tell people you actually exist”.

 

Hoe zouden wij Vlaams-nationalisten, met onze rationele argumenten over geldtransfers en de bescherming van de identiteit van de Vlamingen, kunnen optornen tegen deze flashy intellectuelen?

 

NB: Er zijn toch nog een paar maatregelen om het vaderland te redden.  Ik stel ze graag gratis ter beschikking:

 

1)     Iedereen die een Nederlandstalige krant koopt ook verplichten zich een Franstalig dagblad aan te schaffen of omgekeerd.

2)     Wie op vakantie wil naar de Noordzee verplichten aan te tonen dat hij hetzelfde jaar nog naar de Ardennen zal gaan of al geweest is, of omgekeerd.

3)     Wie toch naar het buitenland gaat, opleggen van een flesje lekker bier van bij ons en pralines mee te nemen en deze aan de eerste de beste autochtoon van het betrokken land namens België te overhandigen.  Dit om het prestige van het kleine koninkrijk aan de Noordzee nog groter te maken…

16:30 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, de morgen, de standaard, links |  Facebook |

01-04-08

DE MORGEN, MET DE “M” VAN MANIPULATIE

De%20Morgen

Zondag 30 maart 2008

 

Eén van de allereerste berichten op het TV-nieuws van de VRT heeft betrekking op een “racistische aanslag” in Antwerpen.  Een zwarte dame komt op de buis vertellen dat ze op die dag aangevallen werd door een blank koppel toen ze door het centrum van Antwerpen fietste.  Ze verklaarde dat de man haar brutaal met haar fiets tegen de grond gooide en haar voor “negerin” en “hoer” uitschold.

Dezelfde namiddag verschijnen er op internet een aantal berichten die verwijzen naar een getuige die zich bij de politie gemeld heeft om te verklaren dat het de zwarte vrouw was die zich zeer agressief had gedragen en dat de blanke man die ze van racisme beschuldigde, alleen maar zijn zwangere vrouw had verdedigd.

 Maandag 31 maart 2008 

Alle Vlaamse kranten maken gewag van zowel het verhaal van de zwarte dame als dat van de getuige die haar tegenspreekt.

Alle Vlaamse kranten? Neen. Eén krant niet: De Morgen, die van de getuigenis helemaal geen gewag maakt…of wat had u gedacht? 

 Dinsdag 1 april 

De kranten schrijven dat er nu al verschillende getuigen zijn die de zwarte dame tegenspreken.  Eén “gazet” heeft haar bericht van gisteren nog niet rechtgezet: u mag eenmaal raden de welke…

 

Wie De Morgen leest, wordt goed en objectief geïnformeerd!

14:20 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: de morgen |  Facebook |