07-10-08

VOORAL DE POLITIEKE BANKEN DOEN HET SLECHT

fortis2_cm

Het is u waarschijnlijk niet opgevallen, nog waarschijnlijker is dat u het niet wist, maar de Belgische banken die voor enkele dagen in dramatische omstandigheden hals over kop van de regering (van de belastingbetaler dus) een immense financiële injectie moesten krijgen, zijn die financiële instellingen die het nauwst bij de politiek en de overheid aanleunen.  M.a.w.: de wereldwijde financiële crisis is in België een fundamentele crisis van het regime.  Dit vraagt uiteraard een beetje uitleg:

De twee banken die ei zo na over kop gingen waren FORTIS en DEXIA.

 

Dexia

 

Laten we met DEXIA beginnen.  Dat bedrijf had o.m. 1 miljard euro van de federale regering en hetzelfde bedrag vanwege de gewestregeringen nodig om te overleven. 

Deze bank is in feite de opvolger van het destijds florissante Gemeentekrediet.  Vermits het Gemeentekrediet een soort overheidsbedrijf was, kwamen de politiekers bij de overstap mee naar DEXIA en meer in het bijzonder naar de raad van bestuur van deze nieuwe bank.  

Volgende personen maken hier o.m. deel van uit:

 

-         Francis Vermeiren, Vlaams Parlementslid en burgemeester van Zaventem (VLD)

-         Serge Kubla, Waals Parlementslid en burgemeester van Waterloo (MR)

-         Tony Van Parys, Federaal Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Gent (CD&V)

-         Jan Renders, Algemeen voorzitter van het ACW

Deze laatste, die een linkse christen-democraat zou zijn, is ook de voorzitter van de raad van bestuur van HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid), ARCOPAR, ARCOFIN, SOCIAAL ENGAGEMENT-CVBA, DUURZAME TOEKOMST VZW en WERELDSOLIDARITEIT VZW.  Daarnaast is hij ook nog lid van de raad van beheer van de EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK en van die van het INSTITUUT VOOR BEDRIJFSVEILIGHEID.  Tenslotte is Renders ook nog voorzitter van de raad van beheer van het HUIS VAN DE ARBEID (Excusez du peu).

 

Niet te vergeten: Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen (sp.a) was tot eind 2007 bestuurder bij DEXIA.

 

Dan hadden we het nog niet over die bedrijven die grote aandeelhouders van Dexia zijn.  Ook in hun leiding vinden we enkele bekende politieke namen terug:

 

Volksvertegenwoordiger Rik Daems (VLD) en zijn collega Tony Van Parys (CD&V) bij de NV GEMEENTELIJK HOLDING.

Steve Stevaert, gouverneur van Limburg (s.pa) neemt dan weer het voorzitterschap waar van de verzekeringsmaatschappij ETHIAS, die ook bij DEXIA een dikke vinger in de pap te brokken heeft.

In de raden van bestuur van de verschillende onderafdelingen van ETHIAS vonden we ook nog o.m. Bart Tommelein, voorzitter van de VLD-Kamerfractie en Yannick De Clercq, regeringscommissaris van de Universiteit Gent, maar vooral zoon van Willy De Clercq en vader van Federaal Volksvertegenwoordiger en Gentse schepen Matthias De Clercq (VLD),  Freddy Thielemans, de beruchte burgemeester van Brussel (PS), Jean-Maurice Dehousse, al even berucht (PS), Daniel Bacquelaine, fractievoorzitter van de Franstalige liberalen in de Kamer en dan slaan we er nog een paar over…

Fortis

 

De andere bank, FORTIS, ontving 4,7 miljard euro. 

De CEO van deze bank was Herman Verwilst (ex-sp.a-senator).
FORTIS is bovendien één van de belangrijkste financiële peilers van het Belgische regime.  De instelling is o.m. samengesteld door enerzijds de vroegere GENERALE BANK en anderzijds de Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid en de ASLK, die in feite overheidsbanken waren.

Dat FORTIS en de GENERALE BANK  beiden een oogappel waren van het systeem, bleek o.m. uit het feit dat de politiek het verzet organiseerde toen eind de jaren ’90 de Nederlandse instelling ABN AMRO de bank wilde overnemen.  Het was in opdracht van het hof dat FORTIS toen zelf de GENERALE BANK overnam 

Ook kon het regime op FORTIS beroep doen om na het faillissement van SABENA onmiddellijk een nieuwe Belgische luchtvaartmaatschappij in het leven te roepen, nl. BRUSSELS AIRLINES.  Het is algemeen geweten dat ook het hof hierin een belangrijke rol speelde.  Het wekt dan ook geen verbazing dat de grote baas van FORTIS, Maurice Lippens, in de adel verheven werd en voortaan als graaf moet aangesproken worden. 

 

Uit dit alles blijkt overduidelijk dat, wanneer de regering het nodig vond massa’s geld in de betrokken banken te pompen, zij niet alleen de redding van de centen van de kleine man op het oog had, maar ook en misschien vooral de redding van de eigen instelling.

’t Is maar dat u het zou weten…

 

Maar wat er ook van zij, het zijn de politiekers die verantwoordelijk zijn voor het feit dat FORTIS en DEXIA, die twee parels waren aan de Belgische financiële kroon, nu praktisch volledig in Franse handen zijn.

 

Een toemaatje: heel wat politici deden verontwaardigd wanneer ze hoorden welke immense uittredingsvergoedingen uitbetaald werden aan de afgezette bedrijfsleiders van de betrokken banken.  Ze hadden nochtans zelf destijds de betrokken contracten goedgekeurd.  Ze verdienen Olympisch goud in de discipline…schijnheiligheid!

 

NB: Ondertussen werd Jean-Luc Dehaene (CD&V) aan het hoofd van Dexia benoemd.  “Ik zal handhaven” is de leuze van de bewindsvoerders in dit land…

 

 

11:10 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dexia, fortis |  Facebook |