02-02-10

Ziende blind of goed zot?

sabbe

Hilde Sabbe is een linkse madam die 23 jaar geleden uit West-Vlaanderen naar Brussel is komen wonen en er waarschijnlijk verblind werd door de glamour van de grootstad, zodat ze trots is dat ze daar mag wonen i.p.v. in een rustig dorpje in haar streek van herkomst.

 

Ze werd columniste bij De Morgen en pleegde er regelmatig stukken over wat in het huidig journalistenjargon “human interest” genoemd wordt.

 

Zo vertelde ze vaak over haar ex, over wat ze meemaakte met haar opgroeiende zoon, over haar huidige vriend die ze steevast “mijn allerliefste” noemt en zelfs over het sexuele leven van haar vriendinnen, waarvan ik vermoed dat het Dansaert-Vlamingen zijn, hoe zou het anders kunnen?

 

Voor enkele jaren stapte ze over naar die andere krant van De Persgroep, Het Laatste Nieuws.

Ze mag er in feite dezelfde onderwerpen behandelen, maar dan in een soort van wekelijkse dialoog met de lezers, die ze met bepaalde standpunten provoceert om zo interactie uit te lokken en de zaak wat levendiger te maken.

Voor mij niet gelaten, elke vogel zingt zoals hij gebekt is en een provocatie kan af en toe wel wat leven in de brouwerij brengen.

 

Vandaag gaat ze echter totaal uit de bol en ik kan er niet aan weerstaan enkele paragrafen te brengen uit het artikel dat ik vanmorgen in Het Laatste Nieuws mocht doornemen.

 

Sabbe schrijft letterlijk:

 

“Eén keer is er bij ons thuis ingebroken, twee keer is m’n handtas gestolen, de laatste keer van de voorbank van mijn auto.  Dat was inderdaad even schrikken, zo’n ruit die wordt ingeslagen.  Zoonlief wordt geregeld uitgescholden voor ‘Sale Flamand’, maar het meest ernstige gevolg is dat hij daardoor ontvankelijker lijkt voor het discours van Bart De Wever dan mij lief is.  Zijn fiets is gestolen, en ooit heeft een groepje jongeren gedreigd zijn iPod af te pakken.  Mijn ex is zes keer bestolen op tram en café, en een keer bedreigd”.

 

En nu komt de clou, want ze gaat als volgt verder:

 

“vreemd genoeg heeft dat onze levenskwaliteit nooit echt aangetast…

In Brussel is het goed leven, als men de angst niet laat winnen en eenvoudige voorzorgen neemt.  Zo verliet ik mijn vorig werk ’s avonds nooit zonder mijn GSM tegen mijn oor aangedrukt zodat het leek alsof ik in gesprek was, en mijn tas ligt nooit meer op de zetel”.

 

Van ideologische blindheid en absolute vooringenomenheid gesproken…

Het ergste is misschien dat ze meent dat ze iemand met deze verhalen kan overtuigen.

 

Een toemaatje: misschien zou het voor Hilde Sabbe in Brussel pas heel erg worden wanneer ze zou vermoeden dat de situatie waarin Vlamingen in deze stad moeten leven, haar zoon er zou toe brengen over te hellen naar het Vlaams Belang i.p.v. naar de brave N-VA.

Mocht dit ooit het geval zijn, dan hoop ik voor de jongen dat hij er thuis nooit iets van laat blijken…

 

14:39 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: het laatste nieuws, bart de wever, hilde sabbe |  Facebook |

09-06-08

VRT-HET LAATSTE NIEUWS: 0-1

onafh

N.a.v. het feit dat de verkiezingen van 10 juni 2007 ongeveer een jaar achter ons liggen en er ondertussen nog geen deftige regering is gevormd, heeft de krant Het Laatste Nieuws een opiniepeiling georganiseerd waarvan de resultaten zaterdag jl. werden gepubliceerd.  Zo kwam bv. aan het licht dat in er Vlaanderen meer voorstanders (49,7%) zijn van Vlaamse onafhankelijkheid dan tegenstanders (45,7).  Daar zoiets voor de eerste keer het geval is, vestigde Het Laatste Nieuws in eerste instantie de aandacht hierop.  Normaal zou zoiets ook het Radio1-nieuws van zeven, acht en ook nog dat van negen uur halen.  Maar dit was niet het geval.  Er werd nergens van de opiniepeiling gewag gemaakt.  Zelfs niet in het persoverzicht dat om half acht door de openbare omroep gebracht wordt.  Het was pas om 13.00u dat de peiling voor de eerste keer in een nieuwsuitzending aan bod kwam.  Merkwaardig genoeg werd er over de vraag naar de mening van de mensen inzake Vlaamse onafhankelijkheid en naar het resultaat ervan, niet verwezen.  Wel legde de openbare omroep de nadruk op het feit dat er behoorlijk meer Vlamingen zijn die vinden dat de regering zich over de economische crisis moet buigen, dan dat er zijn die vinden dat er voorrang aan de staatshervorming moet worden gegeven. 

Vlaamse onafhankelijkheid is iets dat niet past in het ideologische kraam van de VRT.  Staatshervorming ook niet.  Dit verklaart uiteraard deze merkwaardige selectie.  De VRT als openbare omroep wordt nochtans geacht zich strikt aan de regels van objectiviteit en politieke neutraliteit te houden.  Het Laatste Nieuws is een privéonderneming en is hier niet aan onderhevig.  Het is ook geen voorstander van Vlaamse onafhankelijkheid.  Dit belette echter niet dat de krant het nieuws wel bracht.  Begrijpt u nu dat ik in dit dossier van mening ben dat de VRT hier niet gescoord heeft en Het Laatste Nieuws wel?

16:08 Gepost door Francis Van den Eynde in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: het laatste nieuws, vrt, onafhankelijkheid |  Facebook |