07-05-10

AFSCHEID IN HET FRANS EN... BELGIE BARST!

barst

Het is niet mijn gewoonte foto’s of filmmateriaal omtrent mijn politieke werking rond te sturen.

Daar ik gisteren echter mijn afscheidsrede in de Kamer hield, maak ik hierop vandaag een uitzondering.  Het grootste gedeelte van mijn toespraak hield ik immers in het Frans om de Franstaligen nu voor eens en altijd duidelijk te maken wat wij hen verwijten.

Ik kan u verzekeren dat dit voor de nodige heibel heeft gezorgd: ik werd regelmatig door enkele Franstaligen onderbroken Eén van hen, een volksvertegenwoordiger van CDH, vond het op een zeker ogenblik zelfs nodig recht te staan en de Brabançonne te zingen.

Vanzelfsprekend ben ik mijn tussenkomst in het Nederlands begonnen en heb ik ze ook in die taal beëindigd.

Ik ben er trots op u te kunnen meedelen dat mijn laatste woorden in het parlement als volgt klonken:

“Leve het vrije en onafhankelijk Vlaanderen en België barst!”

Indien u het spektakel wil meemaken, klik dan op onderstaande link:

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&leftmenu=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/streaming/archive/viewarchivemeeting.cfm?meeting=20100506-1 (linkerkolom: 'Agenda' ==> Rubriek 'verklaring tot herziening van de Grondwet' ==> Francis Van den Eynde).

Tenslotte dit nog: het is vanzelfsprekend mijn bedoeling om verder actief te blijven in de Vlaamse Beweging.  Old soldiers never die, they just fade away…

 

11:57 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (7) | Tags: belgie, vlaamse beweging, francis van den eynde |  Facebook |

05-02-09

Minachting tot aan de rand van het graf

congreskolom_02In De Standaard en in Het Nieuwsblad van 3 februari verscheen op de bladzijde familienieuws het overlijdensbericht van een oude aristocraat die de volgende dag ter aarde zou worden gedragen. Niets bijzonders tenzij dat de mededeling uitsluitend in het Frans was opgesteld. Dat de nobeljons van bij ons vaak het Frans gebruiken om zich van het ‘vulgum pecus’ te onderscheiden, is op zichzelf ook al geen nieuws. Maar ik moet bekennen dat ik dit voor de eerste keer ervaar via een overlijdensbericht in een Vlaamse krant.

Wat zou de familie van de overleden graaf (Comte Cormet d’Elzius du Chenoy) hiermee bedoeld hebben? Was de boodschap: Vlaanderen is nu wel vernederlandst, maar wij aristocraten plooien niet of … alleen Franstaligen mogen van dit overlijden geïnformeerd worden? Of wilde ze ons doodgewoon vertellen dat iedereen gelijk is in de dood maar zij lekker niet?

Al bij al geen reden om zich te ergeren, het gaat tenslotte alleen maar over een bijna gefossiliseerd uitstervend ras.

Een opmerking toch, de betrokkenen zullen zich verder als trouwe dienaars van het ‘ene en ondeelbare België’ blijven beschouwen terwijl zij in feite door hun arrogantie de put waarin ‘hun’ vaderland gevallen is steeds maar dieper maken.

Ze doen maar.

13:02 Gepost door Francis Van den Eynde in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vlaamse beweging, aristocratie, belgicisme |  Facebook |